Ông Hàn Quốc Du nói Đài Loan không có quân pháp. Tổng thống: Rút câu nói này lại.

  • 20 April, 2019
  • Tố Kim

Đối với việc thị trưởng thành phố Cao Hùng, ông Hàn Quốc Du nói, Đài Loan không có quân pháp, Tổng tống Thái Anh Văn hồi ứng khi tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, vào thời tổng thống trước, đích thực việc chấp hành quân pháp gặp nhiều tranh nghị trong xã hội Đài Loan, tuy nhiên hiện nay thì vấn đề này đã được giải quyết và lập ra chế độ đàng hoàng. Là thống soái của quân đội Đài Loan, bà nghiêm túc kêu gọi thị trưởng Hàn Quốc Du, người từng là quân nhân rút lại lời nói này.

Tổng thống Thái Anh Văn nói, hiện tại Đài Loan vẫn còn sĩ quan công tố, thời bình họ xử lý rất nhiều việc cho quân đội trong hệ thống tư pháp, khi có chiến tranh, đương nhiên sẽ quay về chế độ quân pháp.Tổng thống nhấn mạnh, quân đội luôn trong trạng thái sẵn sàng 24/24, rất gian khổ. Đài Loan có thể hưởng thụ tự do ngôn luận, tự do sinh hoạt là nhờ có quân đội gìn giữ nước nhà.

Ngoài ra, đối với việc học giả Lý Nghị, Trung Quốc sẽ tham gia diễn đàn của Tân đảng qua truyền hình trực tuyến, Tổng thống nói, tôi đã nói rất nhiều lần, lập trường muốn dùng vũ lực thống nhất Đài Loan thì sẽ không nhận được sự ủng hộ của dân chúng Đài Loan và nguy hại đến an ninh quốc gia. Do đó về chính sách di dân, chính phủ sẽ áp dụng hành động mang tính dự phòng.

 

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore