Tổng thống: Đội ngũ nắm quyền phải đoàn kết, không nên tự phủ nhận và chia cắt.

  • 20 April, 2019
  • Tố Kim

Ngày 20/4 Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, đội ngũ nắm quyền nên đoàn kết lại, đưa đất nước đến tương lai tốt đẹp. Tôi cho rằng bất cứ người nào cũng không nên tự phủ nhận mình và chia cắt đoàn đội, điều này sẽ khiến cho người ủng hộ sẽ cảm thấy hoang mang. Chúng ta hãy đặt quốc gia lên trên hết.

Khi được hỏi về nghị đề “ Dùng vũ lực xâm chiếm Đài Loan”, Tổng thống cho biết, lập trường dùng vũ lực thống nhất Đài Loan thì sẽ không được người dân Đài Loan chấp nhận, thậm chí nguy hại đến an toàn quốc gia và an toàn xã hội, cũng không hoan nghênh ngôn luận này lan truyền tại Đài Loan và đây là trách nhiệm chung của tất cả mọi người đối với xã hội Đài Loan.

Còn về vấn đề Trung Quốc có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan hay không, Tổng thống nói, qua những hiện tượng xảy ra trong thời gian gần đây tại Đài Loan, lý giải theo cách hợp lý thì Trung Quốc có can thiệp với mức độ nhất định nào đó. Học giải Mỹ cũng đưa ra cảnh báo, họ cho rằng nếu như nền dân chủ của Đài Loan bị sức mạnh bên ngoài can thiệp vào thì thực sự khiến người ta lo lắng cho nền dân chủ của Đài Loan.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore