Viện Lập pháp thông qua vòng 3 Luật bảo vệ bí mật quốc gia.

  • 07 May, 2019
  • Tố Kim

Ngày 7/5 Viện Lập pháp Đài Loan thẩm xét dự thảo chỉnh sửa Luật bảo vệ bí mật quốc gia. Những năm gần đây các vụ gián điệp Trung Quốc quá lan tràn tại Đài Loan khiến an ninh quốc gia bị ảnh hưởng, vả lại luật bảo vệ bí mật quốc gia hiện hành chưa phân chế độ hình phạt đối với việc tiết lộ cơ mật quốc gia trong nước, nước ngoài hay cho quân địch. Các ủy viên đảng Sức mạnh thời đại đề nghị gia tăng mức phạt trách nhiệm hình sự đối với tội tiết lộ bí mật quốc gia cho nước ngoài, quân địch và tổ chức khủng bố quốc tế.

Ủy viên Ngô Chí Dương thì cho rằng, chỉ cần tiết lộ bí mật quốc gia thì đều là hành vi phạm tội vô cùng ngiêm trọng, không nên phân chia đối tượng tiết lộ bí mật là người nào và ở đâu. Sau khi biểu quyết, Viện Lập pháp đã thông qua vòng 3 chỉnh sửa đạo luật này. Căn cứ theo văn điều của luật mới được chỉnh sửa, nhân viên tiết lộ bí mật bị cấm xuất cảnh bao lâu thì phải xét theo tình hình, thời hạn này được kéo dài không quá 3 năm và hạn chế trong 1 lần loại trừ nhân viên có liên quan đến tình báo cần bảo mật dài hạn.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore