Nhân Ngày Viện bảo tàng Quốc tế 18/5, lấy viện bảo tàng làm đầu mối văn hóa

  • 15 May, 2019
  • Khiết Nhi
Viện bảo tàng Quốc gia Đài Loan trưng bày triển lãm thành quả scan 3D kiến trúc vừa được hoàn thành gần đây

Hiệp hội Viện bảo tàng quốc tế (ICOM) lấy ngày 18/5 hàng năm là Ngày Viện bảo tàng Quốc tế. Những năm gần đây, Bộ Văn hóa Đài Loan cũng ra sức xúc tiến công tác bảo tồn và phát triển sáng tạo văn hóa Viện bảo tàng. Năm nay Đài Loan đặc biệt hưởng ứng chủ đề của Ngày Viện bảo tàng Quốc tế: “Lấy viện bảo tàng làm đầu mối văn hóa: Tương lai của truyền thống”  (Museums as Cultural Hubs:The Future of Tradition), mời các Viện bảo tàng thông qua hình thức vui nhộn và các ứng dụng công nghệ, tạo ra ý nghĩa giá trị xã hội, lịch sử, văn hóa mới cho các văn vật bảo tàng.

Như Viện bảo tàng Quốc gia Đài Loan đã cho trưng bày triển lãm thành quả scan 3D kiến trúc vừa được hoàn thành gần đây, cho thấy các viện bảo tàng trong nước hiện tại không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày văn vật hoặc di tích, mà rất nhiều các kết cấu kiến trúc có phong cách thiết kế đặc biệt cũng sẽ truyền thụ và kế thừa chặng đường phát triển của biết bao kiến thức, giá trị tài sản văn hóa và lịch sử.

Ngày 15/5, ông Tiêu Tông Hoàng -Thứ trưởng Bộ Văn hóa cho hay, hiện nay các viện bảo tàng đã trở thành đầu mối văn hóa quan trọng, có thể đáp ứng được nhu cầu của các nhóm khách tham quan khác nhau, và trở thành nơi cung cấp kiến thức và ý tưởng sáng tạo.

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore