Bản mẫu Thẻ căn cước kỹ thuật số sẽ ra mắt vào tháng 9, ông Từ Quốc Dũng tán thành việc cho Quốc kỳ vào thẻ

  • 16 May, 2019
  • Minh Hà
Bộ trường Bộ Nội chính Từ Quốc Dũng báo cáo về "Thẻ căn cước kỹ thuật số"

Ủy ban Phát triển Quốc gia và Bộ Nội chính đang nghiên cứu việc sẽ cho ra mắt “thẻ căn cước kỹ thuật số” (New eID)vào tháng 10 năm 2020, nhưng sau khi có tin đồn trong bản thảo của thẻ căn cước mới không có in quốc kỳ, việc này đã thu hút dư luận quan tâm, bàn tán sôi nổi.

Ngày 16-5, trong cuộc họp Ủy ban Nội chính Viện Lập pháp đã mời Bộ Nội chính tiến hành báo cáo chuyên án “Lên kế hoạch, chức năng và kinh phí của thẻ căn cước kỹ thuật số”. Ông Từ Quốc Dũng - Bộ trưởng Bộ Nội chính khi trả lời phỏng vấn trước cuộc họp nói, về việc thẻ căn cước mới có quốc kỳ hay không, cá nhân ông tán thành việc nên để quốc kỳ; nhưng trước mắt vẫn đang họp để thảo luận, đợi sau khi có kết quả sẽ chính thức công bố sau.

Ông Từ Quốc Dũng cho biết : “Rất nhiều ủy viên nói rằng phải để quốc kỳ vào, tôi cũng tán thành, nhưng phải đợi khi có kết quả quyết định, tôi sẽ chính thức nói rõ với toàn thể người dân. Trong đó bao gồm việc lên kế hoạch chi tiết, đầu tháng 7 là kế hoạch sơ bộ, còn kế hoạch chi tiết như việc đưa ra bản thẻ mẫu thì đến tháng 9, khi bản mẫu được đưa ra thì tôi sẽ bắt đầu quyết định sẽ có những gì trên đó.”

Ông Từ Quốc Dũng cũng chỉ ra, trên tấm “Thẻ căn cước kỹ thuật số” tổng cộng có 4 chức năng, khu vực định dạng sẽ kết hợp mã số định danh cá nhân, giao diện ứng dụng có thể liên kết với thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe v.v..., nhưng thông tin liên quan sẽ không chuyển đến Bộ Nội chính, mà sẽ được chuyển đến các ban ngành có thẩm quyền, nên sẽ không có vấn đề tập trung quá nhiều thông tin; Bộ Nội chính sẽ dùng kỹ thuật tiên tiến nhất để đạt đến chức năng tốt nhất. Ông cũng đảm bảo sẽ không gia tăng giá thành, tổng kinh phí để thực hiện khoảng hơn 4 tỷ Đài tệ, đang đợi Viện Hành chính phê duyệt, từ năm 2021 sẽ được biên soạn vào kinh phí theo từng năm.

Còn việc thiết kế của mục “hôn phối” trong “Thẻ căn cước kỹ thuật số” mà Ủy viên lập pháp quan tâm, bà Trương Uyển Nghị - Vụ trưởng Vụ Hộ Chính Bộ Nội chính nói, tình trạng hôn nhân trên thẻ sẽ hiển thị là có hoặc không, nhưng tên gọi của hôn phối sẽ được đặt trên chip (Vi mạch).

                                                            Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore