Viện Lập pháp thông qua vòng 3, Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á thông qua Luật riêng về hôn nhân đồng giới

  • 17 May, 2019
  • Thúy Anh
Viện Lập pháp thông qua vòng 3, Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á thông qua Luật riêng về hôn nhân đồng giới (Ảnh do Lưu Ngọc Thu chụp)

Bộ luật riêng về hôn nhân đồng giới đầu tiên của châu Á chính thức được thông qua! Ngày 17/05, Viện Lập pháp tiến hành thẩm tra dự thảo luật riêng về hôn nhân đồng giới, sau gần 5 giờ thảo luận và biểu quyết, đã thông qua vòng 3 “Luật thi hành Giải thích số 748 của Viện Tư pháp”, và được bắt đầu áp dụng vào ngày 24/05. Trong tương lai, hai người cùng giới tính có thể đến đăng ký kết hôn tại cơ quan quản lý hộ khẩu, một trong hai bên có thể nhận nuôi con cái của bên còn lại, quy định về tài sản và quyền thừa kế của hai bên sẽ được áp dụng theo quy định liên quan trong Luật Dân sự. Ủy viên lập pháp thuộc Đảng Dân tiến, bà Vưu Mỹ Nữ, người đã luôn nỗ lực để hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới cho biết, hôm nay khi thông qua luật riêng về hôn nhân đồng giới, Đài Loan đã trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Hôm nay Viện Lập pháp tiến hành xử lý dự thảo luật hôn nhân đồng giới, và bắt đầu thảo luận từ 10 giờ 40 phút sáng, ủy viên lập pháp của các bên đều tranh luận rất sôi nổi. Nhưng do ý kiến không đồng nhất, sau khi biểu quyết, đã thông qua dự thảo luật sửa đổi do nhóm ủy viên thuộc Đảng Dân tiến đề ra. Sau khi thông qua điều luật quan trọng nhất, điều thứ 4, thì các ủy viên đã không còn phát biểu gì về các điều khoản sau đó, nên công tác giải quyết nhanh hơn so với dự tính, vốn dự định sẽ phải tiến hành đến tối, nhưng hội nghị đã thông qua vòng 3 ngay trong buổi chiều ngày 17/05.

Điều lệ được thông qua vòng 3 quy định,  “Luật này được đặt ra nhằm thực thi giải thích số 748 về giải thích hiến pháp của Viện Tư pháp”, “Hai người cùng giới tính, có thể cùng chung sống, xây dựng mối quan hệ gắn kết vĩnh viễn mật thiết và chung thủy.”, “Khi xây dựng mối quan hệ được quy định ở điều thứ hai, phải có văn bản chứng minh, được ký tên bởi hai người làm chứng trở lên, đồng thời đương sự hai bên phải đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan quản lý hộ khẩu theo ý của giải thích hiến pháp số 748 của Viện Tư pháp và luật này.”

Còn về vấn đề quan hệ con cái, sau khi biểu quyết, đã thông qua bản sửa đổi của nhóm ủy viên thuộc Đảng Dân tiến, trong đó quy định, “Khi một trong hai bên đương sự có mối quan hệ được quy định trong điều hai, nhận nuôi con ruột của bên còn lại, được phép sử dụng quy định nhận nuôi có liên quan trong Luật Dân sự.”, tức là đương sự có thể nhận nuôi con ruột của đối phương, phù hợp với quy định nhận nuôi trong Luật Dân sự.

Hôm nay, Viện Lập pháp thông qua “Luật thi hành giải thích số 748 của Viện Tư pháp”, xác nhận hai người cùng giới tính có thể cùng chung sống, cùng xây dựng mối quan hệ gắn kết vĩnh viễn mật thiết và chung thủy, và có thể đến cơ quan quản lý hộ khẩu để đăng ký kết hôn. Quần chúng ủng hộ hôn nhân đồng giới bên ngoài Viện Lập pháp đã hô vang “Chúng ta có thể kết hôn rồi!”.

Đài Loan cuối cùng cũng đã trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới! Trong bài báo của Hội thúc đẩy quyền lợi bạn đời Đài Loan chỉ ra, đây là một trang sử mới, rất cảm ơn đảng cầm quyền vẫn luôn kiên định để có được kết quả này, để cho người đồng giới có thể tự do kết hôn, đồng thời cũng cảm ơn Đảng Sức mạnh thời đại và những ủy viên lập pháp thuộc Đảng Quốc dân đã bỏ phiếu tán thành, để cho mọi người thấy rằng, nghị đề đồng tính ở Đài Loan đã vượt trên cả đảng phái và bước vào giai đoạn trưởng thành hơn.

Thúy Anh

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore