Hưởng ứng chính sách Hướng Nam mới,kế hoạch Đại sứ thanh niên nông nghiệp nhận báo danh từ nay đến 14/6

  • 18 May, 2019
  • Tường Vy
Kế hoạch Đại sứ thanh niên nông nghiệp nhận báo danh từ nay đến 14/6

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân tài thanh niên nông nghiệp thuộc Chính sách Hướng Nam mới, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nông nghiệp Viện Hành chính đồng tổ chức "Kế hoạch giao lưu đại sứ thanh niên Nông nghiệp Hướng Nam mới năm 2019", thời hạn báo danh từ nay đến hết ngày 14/6.

Kế hoạch tuyển chọn 30 thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi có chuyên môn trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp thủy sản, chăn nuôi gia súc. Từ tháng 8 sẽ được cử đi đến những nước mục tiêu trong chính sách Hướng Nam mới như Thái Lan và Ấn Độ để thực hiện kế hoạch giao lưu chuyên sâu và các chuyến thăm thực địa trong vòng 7 ngày, kế hoạch này nhằm thiết thực mục đích thúc đẩy chính sách Hướng Nam mới cũng như thực hiện hóa ý tưởng "Ngoại giao thiết thực, đôi bên cùng có lợi" của chính phủ, đồng thời dựa trên nguyên tắc "Lấy con người làm gốc, giao lưu hai chiều", để khai thác và tăng cường thực lực sáng tạo mới nông nghiệp và phát triển nghề nghiệp cho thanh niên thế hệ mới trong ngành nông nghiệp của Đài Loan

Thời hạn báo danh từ nay cho đến ngày 14/6, các thông tin chi tiết về cách thức tuyển chọn có thể tham khảo trên trang web thuộc trang Đại sứ thanh niên nông nghiệp của Bộ Ngoại giao https://agamb.mofa.gov.tw/.

Tường Vy

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore