Phòng chống sâu keo mùa thu, ông Từ Quốc Dũng ra lệnh toàn bộ Công viên quốc gia tăng cường nhận biết

  • 12 June, 2019
  • Khiết Nhi
Sâu keo thu đang tàn phá cây ngô

Sâu keo mùa thu Trung Quốc lần đầu tiên xâm nhập Đài Loan, loài sâu này là mối nguy hại lớn đối với các loại nông sản phẩm. Thủ tướng Tô Trinh Xương đã ra lệnh thành lập Tiểu ban ứng biến khẩn cấp nạn sâu keo mùa thu. Ông Tô Trinh Xương cho hay, loài sâu này khác với dịch tả lợn, vì sâu này có thể bay, chúng có thể ăn cả ngô bắp lẫn lúa màu, ngoài Ủy ban Nông nghiệp tăng cường tuyên truyền, ông Tô Trinh Xương cũng còn yêu cầu các công viên quốc gia, các trường học thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội chính, nông trường chịu sự quản lý của Ủy ban hỗ trợ xuất ngũ v.v. cũng phải có các biện pháp phòng ngừa toàn diện.

Trả lời phỏng vấn vào ngày 12-6, Bộ trưởng Bộ Nội chính Ông Từ Quốc Dũng nói, ông đã có lệnh yêu câu các công viên quốc gia phải tăng cường nhận biết cũng như tìm hiểu về tác hại do sâu keo mùa thu gây ra. Ông nói: “Có, tôi đã có hạ lệnh, vì công tác phòng chống chủ yếu vẫn phải do Ủy ban Nông nghiệp phụ trách, nên về phần này, tại các công viên quốc gia của chúng tôi, công tác nhận biết loài sâu này chủ yếu là do tình nguyện viên thực hiện.”

Khi trả lời phỏng vấn, Ông Trần Kế Minh- Phó Giám đốc Sở Kiến thiết xây dựng chỉ ra, Sở Kiến thiết xây dựng sẽ liên hệ với Ủy ban Nông nghiệp để tìm hiểu biện pháp phòng chống triệt để sâu keo mùa thu, và truyền đạt lại cho ban quản lý và tình nguyện viên của các Công viên quốc gia. Sau này chỉ cần phát hiện sâu keo mùa thu trong công viên quốc gia sẽ có thể nhanh chóng diệt trừ trong thời gian sớm nhất.

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore