Tình nguyện viên ở nước ngoài của Đài Loan đa số đi các nước Hướng Nam Mới, Tổng thống: giúp làm sâu đậm thêm mối quan hệ hợp tác với các nước

  • 14 June, 2019
  • Thúy Anh
Ngày 14/06, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đoàn đại biểu của “Nhóm Tình nguyện viên ở nước ngoài công tác vì hòa bình năm 2019”

Ngày 14/06, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đoàn đại biểu của “Nhóm Tình nguyện viên ở nước ngoài công tác vì hòa bình năm 2019”, Tổng thống cho biết, nhóm này được thành lập vào 2 năm trước, một trong những mục đích quan trọng của nhóm là hy vọng có thể khích lệ thanh niên ra nước ngoài phục vụ và tích lũy kinh nghiệm, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển tương lai của bản thân. Tổng thống bày tỏ, với cương vị là trưởng nhóm danh dự,  ngoài khẳng định ý nguyện chấp nhận thử thách của các thành viên, còn kỳ vọng họ có thể phát huy sở trường của mình, góp phần vào công tác ngoại giao nhân dân của Đài Loan.

Tổng thống chỉ ra, các bạn thanh niên có ý nguyện, và có năng lực, thì chính phủ nên làm hậu thuẫn cho họ. Vì thế năm nay, chính phủ không những sửa đổi kế hoạch, còn nâng cao mức phí hỗ trợ cho các tình nguyện viên. Vào mùa hè năm nay, Bộ Giáo dục đã hỗ trợ cho 143 nhóm tình nguyện, tổng cộng có đến 1411 thanh niên sẽ đi phục vụ tại các khu vực của châu Á, châu Phi, châu Úc và châu Mỹ, v.v.. Ngoài ra còn có 14 thanh niên đi làm tình nguyện ở nước ngoài trong thời gian dài, đến 25 quốc gia trên thế giới, căn cứ theo nhu cầu của bản địa, cống hiến sức lực của bản thân, chia sẻ kinh nghiệm của Đài Loan, họ đến hỗ trợ giáo dục cho địa phương về mặt giáo dục thông tin và y tế, hay giúp cho địa phương xây dựng nông trường thử nghiệm, nâng cao chất lượng và năng suất nông phẩm. Trong số những địa phương này, cũng bao gồm 11 quốc gia Hướng Nam Mới. Tổng thống nói: “Những cống hiến của các bạn không chỉ là tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, còn làm tăng tiến thêm tình hữu nghị giữa Đài Loan với các nước, hiện tại chúng ta đang tích cực thúc đẩy Chính sách Hướng Nam Mới, lần này có 112 nhóm tình nguyện viên đi đến 11 quốc gia Hướng Nam Mới để phục vụ, tin rằng việc này cũng giúp làm sâu đậm thêm mới quan hệ hợp tác giữa chúng ta với các nước Hướng Nam Mới.”

Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, bà tin rằng các thành viên trong nhóm tình nguyện sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, trở thành người đại diện tốt nhất cho Đài Loan, phát huy sức sáng tạo, sáng kiến của bản thân để giúp thay đổi Đài Loan, thay đổi thế giới.

Cuối cùng, Tổng thống cũng đùa rằng, bà phát hiện các thành viên trong nhóm tình nguyện đều khá là ốm yếu, bà hy vọng mọi người phải mạnh khỏe hơn một chút, nhưng không phải là mập lên, mới có thể gánh vác trách nhiệm của quốc gia.

Thúy Anh

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore