Tổng thống: Nỗ lực để tiêu hủy thành kiến đối với dân tộc nguyên trú.

  • 18 June, 2019
  • Tố Kim

Ngày 18/6 Ủy ban Chuyển đổi chính nghĩa lịch sử dân tộc nguyên trú tiến hành hội nghị ủy viên lần thứ 10. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, 3 năm trước ủy ban này từ chưa thành lập, nay đã xây dựng được cơ chế đối thoại, dần dần thảo luận được các vấn đề nan giải. Nhưng bà cũng thừa nhận, mặc dù qua bao nỗ lực nhưng nhất thời vẫn chưa thay đổi được quan niệm của xã hội. Xã hội vẫn chưa hiểu tại sao phải thúc đẩy chính sách đất đai, ngôn ngữ văn hoá và giáo dục và cũng có người cho rằng người nguyên trú tại sao lại được hưởng các phúc lợi này.

Tổng thống cho biết, Viện Lập pháp vừa thông qua chỉnh sửa luật giáo dục dân tộc nguyên trú, khích lệ mọi dân tộc tôn trọng nhau; còn về sự thật của lịch sử, trả lại quan điểm lịch sử cho dân tộc nguyên trú và triển khai đối thoại xã hội có ý nghĩa hơn, đó là những việc mà Ủy ban Chuyển đổi chính nghĩa lịch sử dân tộc nguyên trú phải thực hiện.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore