Nâng cao tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt đối với chất lượng không khí, năm nay chắc chắn thực hiện quy định mới

  • 11 July, 2019
  • Minh Hà
Ông Tạ Bỉnh Huy- Phó Phòng Bảo vệ chất lượng không khí (Ảnh/PV Rti)

Từ ngày 14-5-2012 sau khi Đài Loan chính thức sửa đổi “Tiêu chuẩn chất lượng không khí”, trong đó đưa vào giá trị trung bình năm và giá trị trung bình 24 giờ đồng hồ của bụi mịn PM 2.5 vẫn được áp dụng cho đến nay. Viện Hành chính đã phối hợp với Luật sửa đổi một số điều của Luật phòng chống ô nhiễm không khí được thông qua vào tháng 8 năm ngoái, sau này mỗi 4 năm sẽ phải kiểm thảo một lần về tiêu chuẩn chất lượng không khí; ngày 11-7 Sở Bảo vệ Môi trường vì vậy đề xuất “Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn chất lượng không khí”.

Trong dự thảo ngoài việc sửa đổi tiêu chuẩn trung bình trong ngày của bụi thô PM10 từ ban đầu với ngưỡng cho phép là 125μg/m3 nâng cao lên ngưỡng cho phép nghiêm ngặt hơn là 100μg/m3, giá trị trung bình năm từ 65μg/m3 sẽ giảm xuống còn 50μg/m3; mức trung bình cho phép của khí SO2 (lưu huỳnh dioxid) cũng từ mức cho phép là 0,25ppm tăng lên thành 0,075ppm, tiêu chuẩn trung bình năm từ 0,05ppm tăng lên tới 0,03ppm; ngoài ra, tiêu chuẩn chất lượng không khí của nồng độ chì cũng sửa lại mức trung bình di chuyển trong 3 tháng là 0,15μg/m3. Tuy nhiên, đối với giá trị trung bình năm của bụi mịn PM2.5 vẫn duy trì ở mức 15μg/m3, và không thay đổi giá trị trung bình trong ngày là 35μg/m3.

Ông Tạ Bỉnh Huy, Phó Phòng Bảo vệ chất lượng không khí cho biết, lần này cho sửa đổi mức trung bình nồng độ của các chất chứa trong không khí cũng dựa vào tiêu chuẩn đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, những khi các nước đặt ra tiêu chuẩn chất lượng không khí, nên tham khảo theo tình trạng kinh tế xã hội và kỹ thuật phòng chống của các nước, thực hiện triệt để, kiểm thảo và sửa đổi luật quy định, mặc dù đối mặt với rất nhiều thách thức, nhưng năm nay chắc chắn thực hiện quy định mới.

Ông Tạ Bỉnh Huy cho biết: “Cho nên, trong việc sửa đổi lần này, dĩ nhiên cũng cân nhắc tới các khía cạnh bao gồm tính khả thi của kỹ thuật và kinh tế, ngoài ra, sức khỏe cũng nằm trong một yếu tố cân nhắc chủ yếu của chúng tôi, trong đó bao gồm tham khảo theo tư liệu của khu vực châu Á và Mỹ, cùng với kết quả thực tế của chúng tôi, để thực hiện một sự điều chỉnh quy mô như vậy. Lẽ tất nhiên, đây là sự thách thức lớn, chúng tôi hướng tới mục tiêu là năm nay nhất định sẽ phải công bố và thực thi.”

Sau khi công bố dự thảo sửa đổi, Sở Bảo vệ Môi trường cũng sẽ thu thập ý kiến của các bên, khi đó các huyện và thành phố cũng sẽ soạn thảo kế hoạch mới về việc phòng chống ô nhiễm không khí, sau đó do Sở Bảo vệ Môi trường tích hợp các dự án của địa phương, thiết lập mục tiêu và lịch trình thời gian giảm xuống nguồn ô nhiễm không khí, đồng thời cũng tùy thuộc vào tình trạng ô nhiễm và cấp độ ô nhiễm nặng hay nhẹ để thực hiện sự quản lý, sau khi đạt tới mục tiêu, thì tin rằng chất lượng không khí của Đài Loan cũng có khả năng được xếp vào hàng ngũ chất lượng môi trường không khí tốt trên toàn thế giới.

                                                            Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore