Nhân viên Cục An ninh Quốc gia buôn lậu thuốc lá. Tổng thống ra lệnh điều tra toàn diện.

  • 23 July, 2019
  • Tố Kim

Nhân viên Cục An ninh Quốc gia nhân cơ hội đi công tác cùng Tổng thống Thái Anh Văn trong chuyến sang thăm nước bạn đã mang lậu hơn 9000 cây thuốc lá vào Đài Loan và đã bị bắt quả tang. Sự việc xảy ra đã khiến Tổng thống Thái Anh Văn cảm thấy phẫn nộ, bà đặc biệt cho mời trưởng Thư ký Phủ tổng thống bà Trần Cúc, bí thư trưởng Hội đồng An ninh Quốc gia ông Lý Đại Duy đến để ra chỉ thị.

Tổng thống cho biết, ngoài việc phối hợp điều tra của cơ quan tư pháp ra, nội bộ cơ quan cũng nên điều tra triệt để vụ án này; đồng thời cũng kiểm soát toàn bộ qui trình điều tra tìm hiểu tình hình của những năm qua nhằm ngăn chặn triệt để. Tổng thống còn chỉ thị, nên triệt để kiểm thảo qui định đãi ngộ xem có bị lạm dụng hay không. Sắp tới hành lý của nhân viên tùy tùng các đoàn đi công vụ cũng phải chiếu theo qui định tiến hành kiểm tra như đối với hành khách thông thường, đồng thời cũng yêu cầu đơn vị chấp hành phải thực hiện việc này một cách thiết thực.

Tổng thống cho biết, qua sự việc này cho thấy việc quản lý nhân viên của Cục An ninh còn nhiều thiếu sót cần cải thiện. Nhân cơ hội này cũng tiến hành thanh tra, tăng cường kỷ luật nhằm nâng cao hiệu năng tác nghiệp của đoàn đội.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore