Hôm nay Đảng Dân chúng Đài Loan được chính thức thành lập.

  • 06 August, 2019
  • Tố Kim

Hôm nay ngày 6/8 Thị trưởng thành phố Đài Bắc, ông Kha Văn Triết mở đại hội sáng lập Đảng Dân chúng Đài Loan. Về qui định đối với các đảng viên thì người đủ 16 tuổi mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc có thể làm đơn xin gia nhập đảng, đồng thời cho phép có thể gia nhập 2 đảng và không thu đảng phí.

Đảng Dân chúng Đài Loan đã chính thức được thanh lập và chủ tịch đảng là thị trưởng Kha Văn Triết. Ông nói, hy vọng qua đây dân chúng Đài Loan có thêm lưạ chọn ngoài đảng Quốc Dân và đãng Dân Tiến.

Đảng chương của Đảng Dân chúng Đài Loan gồm 5 chương và 26 điều. Đảng chương qui định “ Đảng Dân chúng Đài Loan” gọi tắt là “ Đảng Dân chúng”, tên tiếng Anh “ Taiwan People's Party” ( TPP) lấy Đài Loan làm tên, lấy dân làm gốc, thực hiện lý tưởng và cương lĩnh của đảng. Đảng chương có nhắc đến, Đảng Dân chúng Đài Loan là một chính đảng mang tính toàn quốc, văn phòng chính đặt tại thành phố Đài Bắc; tôn chỉ của đảng là vì lợi ích lớn nhất của dân chúng, xác nhận tự do, dân chủ, đa nguyên, mở cửa, pháp trị, nhân quyền, quan tâm người yếu thế, có hành động cụ thể để gìn giữ giá trị Đài Loan lâu bền; quan hệ đối ngoại , áp dụng con đường thực vụ để tranh thủ không gian sinh tồn lớn nhất cho Đài Loan, đảm bảo tính chủ thể.

Căn cứ theo luật chính đảng qui định, sáng lập đảng phải có ít nhất 100 người trở lên. Đảng viên Đảng Dân chúng Đài Loan có 111 người, trong đó có khá nhiều người là quan chức chính quyền thành phố Đài Bắc.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore