Bộ Ngoại giao: Ra sức khôi phục hội nghị bàn về TIFA.

  • 13 August, 2019
  • Tố Kim

Năm nay Đài Loan có mở hội nghị và Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) với Mỹ hay không? Trả lời vấn đề này, vụ trưởng Diêu Kim Tường, vụ Bắc Mỹ, cho biết vào ngày 13/8, gần đây vụ luôn liên hệ chặt chẽ với đại biểu thương mại của Mỹ, hy vọng sẽ khôi phục hội nghị này trong năm nay hoặc ít nhất cũng sẽ tiếp tục thương lượng về thương mại dưới khung của hiệp định này.

Vụ trưởng Diêu Kim Tường cho biết, hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư thuộc về hội nghị của cấp thứ trưởng, nếu như phía Mỹ không cử phó đại biểu thương mại tham dự thì không được xem là hội nghị TIFA. Tuy nhiên dưới khung cuả hội nghị TIFA, hai bên đều tiến hành hiệp thương với nhau thông qua các quan chức không cùng cấp bậc, do đó 2 năm qua, thương lượng giữa hai bên vẫn không bị gián đoạn.

Ngoài ra, có một số ý kiến kêu gọi thay đổi tên gọi của văn phòng đại diện Đài Loan tại Mỹ. Về việc này vụ trưởng Diêu Kim Tường cho biết, xin cám ơn nhân sĩ và đoàn thể dân sự Mỹ đã ủng hộ Đài Loan, có rất nhiều việc chúng tôi đang tích cực thúc đẩy, việc này phản ánh quan hệ mật thiết giữa Đài Loan và Mỹ. Chính phủ Đài Loan cũng đang ra sức thúc đẩy việc đổi tên này, chỉ có đều có nhiều việc phải tiến hành một cách kín đáo.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore