Xung đột tại Hồng Kông ngày càng tăng. Thủ tướng Tô Trinh Xương kêu gọi chính quyền Hồng Kông hồi ứng yêu cầu của dân chúng.

  • 13 August, 2019
  • Tố Kim

Dân chúng Hồng Kông biểu tình phản đối chính sách của chính quyền Hồng Kông diễn ra ngày càng kịch liệt. Ngày 12/8 Trung ương đảng DânTiến cho biết, Tổng thống Thái Anh Văn và các đơn vị liên quan đã cho biết, sẽ dùng phương thức cứu trợ nhân đạo để trợ giúp.

Ngày 13/8, Thủ tướng Tô Trinh Xương cho biết, là láng giềng, Đài Loan nên quan tâm việc dân chúng Hồng Kông tranh lấy dân chủ, cũng sẽ đoàn kết gìn giữ chủ quyền Đài Loan. Đối với việc một thiếu nữ mắt phải bị trọng thương trong cuộc xung đột giữa dân chúng và cảnh sát Hồng Kông, Thủ tướng vô cùng đau lòng, ông nhắc nhở, một nước hai chế độ ở Hồng Kông cho thấy tầm quan trọng trong việc bảo vệ gìn giữ chủ quyền Đài Loan.

“ Chúng ta thấy chính sách một nước hai chế độ ở Hồng Kông biến chuyển thành tình hình hiện nay, cho nên Đài Loan phải gìn giữ nền dân chủ, bảo vệ tự do dân chủ là việc làm vô cùng quan trọng. Chúng ta càng phải đoàn kết, một mặt phải quan tâm Hồng Kông, mặt khác phải gìn giữ chủ và tự do dân chủ của Đài Loan, có như vậy Đài Loan mới không lâm vào tình cảnh như Hồng Kông hiện nay.” Thủ tướng nói.  

Hôm nay chủ tịch hội đồng quản trị Quỹ Giao lưu hai bờ eo biển Đài Loan bà Trương Tiểu Nguyệt thì kêu gọi chính quyền Hồng Kông nên dừng tay, bà nhấn mạnh, duy chỉ có hồi ứng lại kỳ vọng tự do dân chủ của người dân thì mới có thể giải quyết được tình trạng hiện nay của Hồng Kông, xã hội Hồng Kông mới bình lặng trở lại. Bà rất lo lắng cho tình hình Hồng Kông hiện nay.  

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore