Số lượng người bị buộc nghỉ không hưởng lương tăng mạnh. Thẩm Vinh Tân : Nếu giải quyết khủng hoảng tốt cũng sẽ là một bước ngoặt hỗ trợ ngành công nghiệp nâng cấp

  • 17 August, 2019
  • Lệ Phương
Bộ trưởng Bộ kinh tế Thẩm Vinh Tân

Ngày 17/8, Bộ trưởng Bộ kinh tế Thẩm Vinh Tân đề cập đến vấn đề số lượng người bị buộc nghỉ không hưởng lương lập con số cao nhất trong năm nay, ông cho biết, gần đây, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến cho nhà đầu tư trở nên bảo thủ, nhưng nếu như khả năng giải quyết khủng hoảng tốt thì đó cũng sẽ là một bước ngoặt hỗ trợ ngành công nghiệp tận dụng cơ hội này để nâng cấp.

Ngày 16/8, Bộ lao động công bố số liệu số lượng người bị buộc nghỉ không hưởng lương, so với kỳ trước tăng 1341 người, số lượng kỳ này đạt 2012 người, lập con số cao nhất trong năm nay. Bộ lao động biểu thị, chủ yếu là do tình hình kinh tế không tốt cho nên nhà kinh doanh đã thắt chặt sản lượng sản xuất, khiến số lượng người bị buộc nghỉ không hưởng lương trở nên nhiều hơn.

Ông Thẩm Vinh Tân cho biết, nếu khả năng giải quyết khủng hoảng tốt thì đó cũng sẽ là một bước ngoặt hỗ trợ ngành công nghiệp nâng cấp, tận dụng thị trường nhu cầu trong nước để bù đắp khoảng trống này cho nhà kinh doanh, cũng khuyến khích các doanh nhân trở về Đài Loan đầu tư sử dụng máy móc của Đài Loan sản xuất để lắp đầy khoảng trống, các doanh nghiệp nhà nước cũng có thể nhân dịp này để nâng cấp ngành công nghiệp.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore