Luật sự kiện lao động sẽ được thực thi vào năm 2020

  • 19 August, 2019
  • Lệ Phương
Luật sự kiện lao động sẽ được thực thi vào năm 2020

Để đảm đảm quyền lợi của lao động trong việc tố tụng tranh chấp giữa lao động và nhà đầu tư, sau khi “Luật sự kiện lao động” được thông qua vòng 3, tổng thống Thái Anh Văn đã công bố vào ngày 5-12-2018. Ngày 19/8, Viện tư pháp Trung Hoa Dân Quốc cho biết, đã thông báo “Luật sự kiện lao động” sẽ được thực thi vào ngày 1-1-2020.

Viện tư pháp biểu thị, luật sự kiện lao động là luật mới ban hành, Tòa án chuyên nghiệp lao động hoặc cổ phiếu đặc biệt (dưới đây sẽ gọi là tòa án lao động), thủ tục hòa giải lao động, thủ tục lao động tố tụng và thủ tục bảo quản sẽ được thiết lập, do sự điều chỉnh và hợp tác của các nguồn lực và hệ thống có liên quan, và hoàn thành các biện pháp hỗ trợ, để đáp ứng với sự trông đợi của tất cả các thành phần trong xã hội, luật sự kiện lao động đã được công bố sẽ được thực thi vào ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Viện tư pháp cho hay, sau khi tổng thống công bố luật này, Viện tư pháp đã bắt tay triển khai những công tác liên quan, chẳng hạn như là “Nghiên cứu và sửa đổi các luật và quy định liên quan”, “Thành lập Ủy ban hòa giải lao động”, “Phân phối công việc của các thẩm phán tòa án lao động", “Tuyên truyền luật mới” v.v....

Để cho các giới hiểu hơn về luật mới, Viện tư pháp Trung Hoa Dân Quốc đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, mời các công đoàn, đoàn thể công nghiệp, thương mại và luật sư, các cơ quan chính phủ hữu quan và nhân viên tòa án tham gia, cũng thông giới truyền thông để tuyên truyền, hy vọng có thể sớm hoàn thành công tác trù bị liên quan, để sau khi luật sự kiện lao động được thực thi, hệ thống lao động mới này có thể được vận hành thuận lợi.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore