Cấm viên chức giáo viên nghỉ hưu làm việc tại trường tư là trái với quy định hiến pháp, công đoàn ngành giáo dục e rằng lại xuất hiện việc nhận hai đầu lương

  • 24 August, 2019
  • Khiết Nhi
Ông Trương Húc Chính- Chủ tịch Hội liên hiệp công đoàn giáo viên viên chức ngành giáo dục toàn Đài Loan

Chiều ngày 23/8, Đại quan tòa Viện Tư pháp đã có giải thích Hiến pháp về cải cách thu nhập hưu trí, cho rằng việc chính phủ cấm các viên chức, giáo viên nghỉ hưu của các trường công lập tiếp tục giảng dạy, làm việc tại các trường tư là trái với Hiến pháp, không nên có sự hạn chế này. Về việc này, phía các tổ chức công đoàn ngành giáo dục cho rằng các quy định trước đây quá khắt khe, nhưng hiện nay hoàn toàn cởi mở, không có bất kỳ hạn chế nào thì lại càng không hợp lý, chẳng khác chi lại để xuất hiện hiện tượng người nhận hai đầu lương, điều này đã khiến người phục vụ trong ngành giáo dục cảm thấy đáng tiếc.

Đại quan toà đã thụ lý đề án giải thích hiến pháp về cải cách thu nhập hưu trí của ngành giáo dục, công chức, quân nhân; ngày 23/8, ông Lữ Thái Lang- Thư ký trưởng Viện Tư pháp đã nói rõ kết quả giải thích hiến pháp. Ông Lữ Thái Lang cho hay, quy định cấm các viên chức giáo viên nghỉ hưu của trường công lập đi dạy hoặc làm việc tại trường tư là quy phạm quy tắc điều lệ bình đẳng, nên phế bỏ hạn chế này. Tuy lúc đầu lập pháp là để nhằm tránh có người sẽ được nhận hai đầu lương, nhưng trên thực tế, tiền lương nhân viên nghỉ hưu làm việc ở trường tư, không phải tất cả đều đến từ trợ cấp của chính phủ. Vì thế, Đại quan tòa cho rằng, người lập pháp đã có sự phân loại sơ sài, về cơ bản là không phù hợp với nguyên tắc bình đẳng.

Về việc này, ông Huỳnh Diệu Nam- Chủ tịch công đoàn nhân viên ngành giáo dục thành phố Tân Bắc cho rằng, cả đề án giải thích hiến pháp chỉ có phần này là trái với quy định hiến pháp, người chịu ảnh hưởng chỉ là con số cực kỳ ít, nhân viên ngành giáo dục không thể chấp nhận. Ông Huỳnh Diệu Nam nói: “Rốt cuộc có bao nhiêu giáo viên, nhân viên ngành giáo dục sau khi nghỉ hưu sẽ chuyển sang dạy ở trường tư, đây là một con số vô cùng nhỏ, nên có thể nói đây chính là chính sách sai lầm.”

Ông Trương Húc Chính- Chủ tịch Hội liên hiệp công đoàn giáo viên viên chức ngành giáo dục toàn Đài Loan chỉ ra, Công đoàn giáo viên toàn Đài Loan không thể đồng tình với cách nhìn của Đại quan tòa, vì thường trường tư đều nhận rất nhiều trợ cấp từ chính phủ, nếu có giáo sư được tuyển về làm “Học giả Ngọc Sơn”, kinh phí nghiên cứu học thuật có được sẽ càng nhiều.

Ông Trương Húc Chính cho rằng, quy đinh hiện hành về giáo viên nghỉ hưu đi làm tại các trường tư, nếu tiền lương hàng tháng nhiều hơn tiền lương cơ bản thì người đó sẽ phải ngưng nhận lương hưu hàng tháng, quy định như vậy tuy có hơi hà khắc, nhưng cấm hoàn toàn thì lại càng không ổn, người dân trong xã hội cũng không thể chấp nhận được việc viên chức nhà nước cấp cao hoặc các giáo sư trường công lập và tư sau khi nghỉ hưu vừa nhận lương hưu, vừa nhận tiền lương toàn phần vì đi làm ở các trường tư. Để tránh việc nhận hai đầu lương, thì quy định hạn chế trong một mức độ nào đó là cần thiết.

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore