Tổng thống: Bộ Giao thông đã bắt đầu triển khai đánh giá việc sửa chữa cầu vượt biển Bành Hồ.

  • 26 August, 2019
  • Tố Kim

Hôm nay, ngày 26/8 Tổng thống Thái Anh Văn đi thị sát việc xây dựng giao thông và du lịch tại Bành Hồ, đối với việc chính quyền địa phương tranh thủ xin kinh phí cho dự án sửa chữa cầu vượt biển Bành Hồ, bà cho biết, sau khi cầu vượt biển Bành Hồ được sửa chữa lại, tại hai đầu của cầu được xây dựng thêm đường đê cho người đi bộ, điều này ảnh hưởng đến sinh thái nơi đây. Khi được các bộ ngành tại Bành Hồ phản ảnh, bộ trưởng Lâm Giai Long, Bộ Giao thông đã đến Bành Hồ khảo sát vào tháng 7 và sơ bộ đồng ý dự thảo ngân sách 20 triệu Đài tệ, tiến hành đánh giá trước khi sửa chữa cầu, sắp tới sau khi được thông qua thì sẽ có một cây cầu vượt biển hiện đại hóa.

Tổng thống cho biết, muốn cho Bành Hồ tiếp tục phát triển thì còn phải xây dựng thêm nhiều cơ sở hạ tầng nơi đây. Chính quyền địa phương eo hẹp về tài chính nên sắp tới đây Trung ương sẽ hợp tác với địa phương toàn lực triển khai, giúp Bành Hồ phát triển.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore