Thành lập Kế hoạch Liên minh tuần hoàn nhân tài, hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ được nâng cao.

  • 26 August, 2019
  • Tố Kim

Cục Công nghiệp, Bộ Kinh tế hợp tác cùng “Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan” (American Institute in Taiwan – AIT) thành lập Kế hoạch Liên minh tuần hoàn nhân tài (Talent Circulation Alliance). Ngày 26/8 tuyên bố khởi động sách trắng công tác, mục đích của kế hoạch này là bồi dưỡng một nhóm nhân tài có năng lực, theo kịp với quỹ đạo quốc tế, tinh thông kỹ thuật số. Nhằm từng bước thực hiện kế hoạch này, các đơn vị của Đài Loan cùng hợp tác với Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan xuất bản cuốn sách trắng, hy vọng qua đây có thể tìm được phương án thực hiện kế hoạch một cách thực vụ.

Phó Giám đốc Văn phòng đại diện Mỹ tại Đài Loan, ông Raymond Greene cho biết, kế hoạch này có 4 mục tiêu. Thứ nhất, thời đại kỹ thuật số tái hiện câu chuyện thành công của ngành sản xuất Đài Loan. Mục tiêu thứ hai là muốn phòng ngừa thất thoát nhân tài, điều này không chỉ mang lại lợi ích chính diện mà còn cường hóa quan hệ của đôi bên. Thứ 3, là phát triển nhân tài. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng của Đài Loan. Ông Raymond Greene cho biết, ngành kỹ thuật truyên thống của Đài Loan bị Trung Quốc uy hiếp, như cơ mật thương mại bị lấy cắp....kế hoạch này sẽ giúp Đài Loan chuyển đổi thành người sáng tạo kinh tế. Phó giám đốc Raymond Greene nói: “ Thông qua tuần hoàn quốc tế và bồi dưỡng nhân tài Đài Loan, Đài Loan tiến một bước định vị lại mình, lấy sáng tạo làm nền tảng liên kết kinh tế quốc tế.”

Bốn mục tiêu của Kế hoạch Liên minh tuần hoàn nhân tài là muốn mở rộng tầm nhìn quốc tế của Đài Loan. Ông Raymond Greene cho rằng, không gian ngoại giao chính thức của Đài Loan có hạn, nhưng qua giao lưu chuyên nghiệp của các giới và ban ngành của Đài Loan sẽ giúp Đài Loan nâng cao được tầm nhìn quốc tế và cống hiến cho Thế giới nhiều hơn.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore