Thủ tướng Tô Trinh Xương: Xây dựng mạng lưới đường ray xe lửa giúp nâng cao sức cạnh tranh của Đài Loan.

  • 10 September, 2019
  • Tố Kim

Ngày 10/9, Thủ tướng Tô Trinh Xương đi khảo sát thiết kế giao thông tại Bình Đông, ông tuyên bố tuyến xe lửa cao tốc sẽ được xây dựng đến Bình Đông. Thủ tướng cho biết, lâu nay Bình Đông thiếu dự án xây dựng giao thông lớn, sau này nếu đường xe lửa cao tốc được xây dựng đến đây, kết hợp với kế hoạch xây dựng đường xe lửa tại Đông bộ, thì hoàn chỉnh cả mạng lưới giao thông bằng đường ray xe lửa tại Đài Loan, kết nối Đài Loan làm một thể, sẽ nâng cao sức cạnh tranh của nước nhà.

Đối với kế haọch xây dựng nối dài đường xe lửa cao tốc đến Bình Đông, bộ Giao thông qui hoạch 4 phương án. Hôm nay Thủ tướng đã phân tích 4 phương án này về các mặt như kinh phí, qui mô, tài chính, độ khó dễ của công trình.....tuy nhiên ông cho biết, sau cùng sẽ do chuyên gia đánh giá.

Việc Viện Hành chính tuyên bố phương hướng chính sách xây dựng đường xe lửa cao tốc kéo dài đến Bình Đông khiến mọi người cho rằng có phải đây là thủ đoạn kéo phiếu bầu cho đảng Dân Tiến cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới hay không. Thủ tướng cho biết, nếu đúng như vậy thì chúng ta đã xem thường thực lực của Tổng thống Thái Anh Văn, kế hoạch này không phải để kéo phiếu bầu mà vì sự phát triển trăm năm của Đài Loan.   

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore