Google gia tăng đầu tư tại Đài Loan, trung tâm dữ liệu thứ 2 của Google sẽ được đặt tại Đài Nam

  • 11 September, 2019
  • Khiết Nhi
Ngày 11/9, Thị trưởng thành phố Đài Nam - Huỳnh Vĩ Triết (giữa) đã công bố việc Google sẽ mua đất tại Đài Nam để lập trung tâm dữ liệu thứ hai

Ngày 11/9, Google tuyên bố do nhu cầu vận hành của trung tâm dữ liệu tại Đài Loan, nên sẽ mua đất tại Đài Nam. Google cho hay, cũng như các trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp này tại các nơi khác trên thế giới, Google sẽ áp dụng theo quy trình chọn địa điểm nghiêm ngặt, đánh giá kỹ thuật và các nhân tố liên quan khác, chọn Đài Nam là địa điểm xây dựng trung tâm dữ liệu. Doanh nghiệp này cũng bày tỏ cảm ơn đối với Cục Công nghiệp Bộ Kinh tế Đài Loan, chính quyền Đài Nam, Khu công nghệ Đài Nam, … đã tạo rất nhiều sự hỗ trợ cho việc chọn địa điểm xây dựng lần này.

Google chỉ ra, Đài Loan là trung tâm phát triển khoa học công nghệ cao tầm cỡ của thế giới, từ trước tới nay đều ủng hộ cho sự phát triển công nghệ sáng tạo, và Đài Loan còn nằm tại vị trí trung tâm của châu Á; những ưu thế này cũng chính là nguyên nhân chính để năm 2013, Google chọn Chương Hóa- Đài Loan là nơi để đưa Trung tâm dữ liệu vào hoạt động

Sau khi bắt đầu vận hành tại Đài Loan, Google vẫn rất xem trọng sự ảnh hưởng của trung tâm dữ liệu đối với địa phương, vì thế cũng đã có một số hoạt động bảo vệ môi trường, ví dụ như kế hoạch quản lý rác thải, trạm sạc pin xe điện đưa vào hoạt động thời gian gần đây ..v.v… . Đầu năm 2019, Google đã bắt đầu thực hiện lời hứa lâu dài về việc sử dụng năng lượng xanh tại Đài Loan, mua 10MW năng lượng tái sinh từ nhà máy điện năng lượng mặt trời tại thành phố Đài Nam.

Google cũng chỉ ra, cùng với sự đầu tư của trung tâm dữ liệu tại Đài Loan ngày càng gia tăng, cũng sẽ tạo ra càng nhiều cơ hội làm việc cho nhân tài địa phương. Google cho hay, từ năm 2018, Trung tâm dữ liệu của Google tại Đài Loan cũng bắt đầu tuyển thực tập sinh, kế hoạch này rất thành công, có vài sinh viên thực tập sau khi tốt nghiệp đã được Google giữ lại làm nhân viên chính thức, và Google cũng đã quyết định tiếp tục mở rộng quy mô kế hoạch thực tập này.

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore