Báo cáo quốc phòng 2019: Xu hướng chiến lược quân sự Trung Quốc là chủ động áp chế

  • 11 September, 2019
  • Khiết Nhi
Ủy viên tư vấn, Trưởng khoa Khoa nghiên cứu chiến lược và sự vụ quốc tế trường Đại học Đạm Giang Ông Minh Hiền giải thích về Báo cáo quốc phòng 2019

Ngày 11/9, Bộ Quốc phòng đã công bố “Báo cáo quốc phòng Trung Hoa Dân Quốc 2019”, ngoài nhấn mạnh thành quả xây dựng quân đội của Đài Loan, trong báo cáo cũng tiết lộ nhiều về động thái quân sự và ý tưởng chiến lược của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng chỉ ra, báo cáo lần này được soạn thảo với quan niệm chủ yếu là “Người bảo vệ hòa bình”, tiếp cận từ các góc độ: “Môi trường an ninh”, “Sức mạnh quốc phòng”, “Tự chủ quốc phòng”, “Quản lý quốc phòng” và “Kế thừa vinh quang”, phân tích về tình hình an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, những uy hiếp quân sự mà Đài Loan đang phải đối mặt, cũng như giới thiệu về thành quả thực hiện chính sách trong công tác tăng cường sức chiến đấu quốc phòng trong 2 năm gần đây, vực dậy ngành quốc phòng, xúc tiến quản lý quốc phòng và triển khai quốc phòng toàn dân.

Báo cáo chỉ ra, chiến lược quân sự của Trung Quốc đều dựa trên tư duy chủ đạo là “tích cực phòng ngự”, nhưng cùng với việc thay đổi người lãnh đạo và sự gia tăng năng lực quân sự ..v.v., Trung Quốc từ “tích cực phòng ngự” đã chuyển sang tích cực chủ động. Sự phát triển chiến lược của quân đội Trung Quốc cũng từ “phản đòn bị động” từng bước chuyển thành “chủ động áp chế”.

Ủy viên tư vấn, Trưởng khoa Khoa nghiên cứu chiến lược và sự vụ quốc tế trường Đại học Đạm Giang Ông Minh Hiền nói: “Chúng ta cũng có thể nhìn thấy, tại khu vực km số 2000 của chuỗi đảo thứ 2, Trung Quốc có tên lửa đạn đạo tầm trung Dongfeng-26, còn có tên lửa đối hạm của máy bay ném bom H-6K, nói cách khác, sự uy hiếp của Trung Quốc Đại Lục đã động chạm đến cả chuỗi đảo thứ 1 và chuỗi đảo thứ 2, trong tình trạng như vậy, tăng cường quân sự chuẩn bị chiến đấu của toàn Đài Loan cũng là điều cần xem xét. ”

Đồng thời, báo cáo cũng nêu ý tưởng phòng vệ toàn diện của Đài Loan, theo chỉ đạo chiến lược quân sự “phòng vệ cố thủ, vừa ngăn vừa đe”, phát triển chiếc lược phòng vệ toàn diện “phòng vệ sức chiến đấu, quyết thắng vùng ven biển, diệt địch tại bãi biển”, lợi dụng ưu thế trên không và địa hình của Đài Loan, phát huy tư duy tác chiến “sáng tạo/ không đối xứng”, tổng hợp sức chiến đấu của ba binh chủng gồm không quân, hải quân và lục quân để nắm bắt sự chủ động trên chiến trường, giáng đòn chí mạng vào kẻ địch, để đạt đến mục tiêu tác chiến “Phá vỡ và làm thất bại nhiệm vụ dành Đài Loan của kẻ địch”.

Trong báo cáo cũng có nhắc đến thành quả thúc đẩy sự tự chủ quốc phòng, ngoài tự sản xuất máy bay, vẫn tiếp tục tiến hành tự sản xuất chiến hạm. Bộ Quốc phòng cũng đã đưa ra “Điều lệ phát triển ngành quốc phòng”, kết hợp nguồn nhân lực, vật tư của các bộ ngành và sức mạnh ngành nghề dân sự, tăng cường phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quốc phòng, thông qua các dự án đặc biệt về tự sản xuất máy bay, chiến hạm, để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành quốc phòng.

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore