Chống lại sự thẩm thấu của Trung Quốc, Đảng Dân Tiến và Đảng Cơ Tiến cùng thúc đẩy “Luật minh bạch hóa sự ảnh hưởng của thế lực ngoài lãnh thổ”

  • 19 September, 2019
  • Minh Hà
Đảng Dân Tiến và Đảng Cơ Tiến cùng thúc đẩy “Luật minh bạch hóa sự ảnh hưởng của thế lực ngoài lãnh thổ” (Ảnh/PV Rti)

Ngày 17-9 tại kỳ họp mới của Viện Lập pháp, Đảng Dân tiến chưa liệt kê “Luật người thay quyền đại diện Trung Quốc” vào chương trình nghị sự ưu tiên, hơn thế nữa, ban lãnh đạo của Đảng Dân Tiến cũng đưa ra nghị quyết không thành lập chuyên án lập pháp, mà đi theo hướng sửa đổi một số điều trong “Luật quan hệ nhân dân hai bờ eo biển”, hiện nay vẫn đang tìm đến sự đồng thuận của các chính đảng. Sáng ngày 19-9 Đảng Cơ Tiến Đài Loan (Taiwan Statebuilding Party) cùng với Ủy viên Lập pháp Vưu Mỹ Nữ theo Đảng Dân Tiến mở họp báo công bố về bản thảo của “Dự luật minh bạch hóa sự ảnh hưởng của thế lực ngoài lãnh thổ” do hai chính đảng này soạn thảo, đưa tất cả thế lực nằm ngoài Trung Quốc để xếp vào trong phạm trù quy luật.

Ủy viên thường trực của Đảng Cơ Tiến Hà Trừng Huy cho biết, những năm gần đây Trung Quốc tiến hành công tác thẩm thấu vào Đài Loan càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù trong kỳ họp trước đó Đảng Dân Tiến có sửa đổi một số điều luật có liên quan, tăng cường và bổ sung thêm việc nghiêm cấm các hoạt động thẩm thấu của Trung Quốc, tuy nhiên, thông thường hành động thẩm thấu của Trung Quốc đều hoạt động trong lĩnh vực mơ hồ, không rõ, hoặc như thâm nhập bằng mô hình tựa hồ đã hợp pháp.

Ông Hà Trừng Huy cho biết: “Trọng tâm của dự án này là chúng tôi sẽ bằng cách thông qua nghĩa vụ của luật hành chính, đối với kẻ vi phạm, chúng tôi tiến hành sự kiểm soát và quản lý nhất thiết, bằng cách thông qua sự đăng ký, công khai, trong này kể cả hành vi thừa lệnh của chúng, phơi bày mối quan hệ đằng sau của họ, cũng như đối với những hành vi gây tranh cãi của người vi phạm, lấy ví dụ buộc họ phải sử dụng cách đăng ký và khai báo về nghị trình chính trị có liên quan với Đài Loan để phơi bày ra ánh sáng.”

Dư luận nghi ngờ rằng đưa ra luật này sẽ xâm hại tới quyền và lợi ích của doanh nghiệp Đài Loan, ông Hà Trừng Huy nhấn mạnh, trong bản thảo đã ghi rõ việc loại bỏ các hành vi thương mại, doanh nghiệp hay cán bộ nhân viên Đài Loan đầu tư thương mại và làm việc tại Trung Quốc, nếu không có bất kỳ hành vi ảnh hưởng thực tế tới chính trị của Đài Loan, thì không nằm trong phạm vị của đạo luật.

                                                        Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore