Đài Loan được mời tham dự buổi diễn thuyết của TT Donald Trump tại LHQ.

  • 24 September, 2019
  • Tố Kim

Ngày 23/9 TT Donald Trump phát biểu trong cuộc họp ở Đại hội đồng Liên hiệp quốc, kêu gọi các nước gìn giữ tự do tôn giáo. Theo thông lệ, Đài Loan chỉ được tổ chức hoạt động ngoài lề trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên hiệp quốc, nhưng lần này bà Từ Lệ Văn, chủ tịch văn phòng đại diện Đài Loan tại New York được mời vào tham dự bài diễn thuyết của TT Trump về tự do tôn giáo, điều này cho thấy Đài Loan được khẳng định trong việc xúc tiến tự do tôn giáo.

Ngày 24/9 Thủ tướng Tô Trinh Xương cho biết, từ khi Đài Loan rút ra khỏi LHQ, đây là lần đầu tiên được chính phủ Mỹ mời đại biểu ngoại giao của Đài Loan chính thức tham gia Đại hội đồng LHQ, đây là bước đột phá ngoại giao vô cùng quan trọng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Âu Giang An cho biết, Bộ Ngoại giao không tiện thố lộ việc bà Từ Lệ Văn tham dự hoạt động “ Kêu gọi toàn cầu bảo vệ tự do tôn giáo “ của LHQ với tư cách gì vì đây là cái riêng tư giữa Đài Loan và Mỹ.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore