Lần đầu tiên trong lịch sử, 15 ngoại ngữ khác nhau của đài RTI phiên dịch song song bài phát biểu của tổng thống trong lễ Quốc Khánh

  • 09 October, 2019
  • Lệ Phương
15 ngoại ngữ đồng bộ tường thuật bài phát biểu của tổng thống Thái Anh Văn trong ngày Đại lễ Quốc Khánh

Trước đây, mỗi khi vào ngày Quốc Khánh, đài RTI thường tường thuật trực tiếp bài phát biểu của tổng thống trong Đại lễ Quốc Khánh bằng 3 thứ tiếng : Tiếng phổ thông, tiếng Anh và tiếng Nhật. Nhưng năm nay, đài RTI sẽ dùng 15 ngoại ngữ để tường thuật bài diễn văn của tổng thống, để cho những người quan tâm Đài Loan có thể hiểu được nội dung phát biểu của tổng thống Thái Anh Văn.

Phát thanh viên của 14 ban ngoại ngữ đài RTI sẽ tiến hành phiên dịch song song (phiên dịch cabin) bài diễn văn của tổng thống trong Lễ Quốc Khánh năm nay, bao gồm 4 loại ngôn ngữ tiếng Hoa là tiếng Đài, tiếng Khách Gia, tiếng Quảng Đông, còn 10 ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc. Và để cho bạn bè ở khu vực Trung Đông cũng có thể hiểu được nội dung bài diễn văn trong cùng một thời điểm, đài RTI đặc biệt tăng thêm tiếng Ả Rập, trở thành ngoại ngữ thứ 15 tường thuật bài diễn văn Quốc Khánh, để cho toàn thế giới không có biên giới quốc gia, cùng chung tham dự Quốc Khánh Trung Hoa Dân Quốc.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore