Phó tổng thống Trần Kiến Nhân kết thúc “ Chuyến thăm Thánh Đức” trở về nước.

  • 15 October, 2019
  • Tố Kim

Sáng sớm ngày 15/10 Phó tổng thống Trần Kiến Nhân đã về đến Đài Loan, kết thúc “ Chuyến thăm Thánh Đức” của mình. Tại sân bay Phó tổng thống phát biểu, chuyến đi này ngoài việc ông truyền đạt lời hỏi thăm và chúc mừng chân thành nhất của Tổng thống Thái Anh Văn với Đức giáo hoàng Pope Francis ra, ông cũng đã mời Đức giáo hoàng đến thăm Đài Loan. Phó tổng thống cũng đã gặp gỡ, trao đổi ý kiến với các vị lãnh đạo cao cấp của Tòa thánh Vatican về kế hoạch thúc đẩy cứu trợ nhân đạo, xúc tiến phát triển môi trường bền vững lâu dài. Đồng thời Phó tổng thống còn mời Đức giáo hoàng gia phúc cho dân chúng Đài Loan, ông còn đảm bảo với Đức giáo hoàng rằng dân chúng Đài Loan cùng các con chiên sẽ thường xuyên cầu nguyện tự do và hòa bình đến với Tòa thánh và cả thế giới. Trong thời gian diễn ra Lễ Phong thánh, Phó tổng thống Trần Kiến Nhân đã có cơ hội trò chuyện với đặc sứ của các nước khác.

Tòa thánh Vatican cũng vô cùng khẳng định sự cống hiến và nỗ lực của Đài Loan trong mọi phương diện, tán dương nền dân chủ pháp trị, tự do tôn giáo, bảo đảm nhân quyền, bảo vệ môi trường của Đài Loan.

Sau cùng Phó tổng thống nhấn mạnh, Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc sẽ tiếp tục cùng hợp tác với Tòa thánh Vatican và các quốc gia trên thế giới, cùng nhau duy trì tự do, dân chủ, pháp trị, nhân quyền, phồn vinh và hòa bình của nhân loại.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore