Bộ Văn hóa thực hiện cải tổ, tích hợp nghiệp vụ của nhiều đơn vị thành “Sở Công nghiệp Văn hóa”

  • 07 November, 2019
  • Minh Hà
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trịnh Lệ Quân cho biết Bộ Văn hóa thực hiện cải tổ (Ảnh/PV Rti)

Ngày 7-11 Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trịnh Lệ Quân cho biết tại Viện Lập pháp, để phối hợp với Luật văn hóa cơ bản, Sách trắng về chính sách văn hóa và đẩy mạnh các nghiệp vụ, cho nên, Bộ Văn hóa cũng sẽ điều chỉnh bộ máy nội bộ, trải qua 3 năm kiểm thảo, gần đây Bộ Văn hóa đã gửi “Dự thảo Luật sửa đổi cơ cấu tổ chức có liên quan với Bộ Văn hóa” đến Viện Hành chính để thẩm duyệt.

Bà Trịnh Lệ Quân cho biết:  “Cần phải hệ thống hóa chính sách, thực tế, nên đưa bộ máy tổ chức, đạo luật, dự toán ngân sách và kế hoạch cho hợp nhất thành một, trước kia do chính sách văn hóa đang trong giai đoạn phát triển theo từng bước, do đó tôi có nhận xét rằng sau khi được hoàn thành một hệ thống tổng thể như vậy, thì sẽ phải thiết kế một bộ luật tổ chức cho Bộ Văn hóa, vì vậy chúng tôi đã trình báo lên Viện Hành chính về dự án này, trải qua 3 năm kiểm thảo sau đó, chúng tôi gửi đến Viện Hành chính dự thảo Luật sửa đổi, hy vọng sau này giúp cho cả một hệ thống hóa này có thể phát huy tính hiệu quả của nó.”

Theo quy hoạch của Bộ Văn hóa, Cục điện ảnh truyền hình và Vụ điện ảnh truyền hình sẽ cho sáp nhập thành “Sở Công nghiệp Văn hóa”, bởi Vụ sáng tạo văn hóa đã đưa bộ phận nghiệp vụ bàn giao cho Viện chính sách văn hóa, sau này khi thực hiện xong công cuộc cải tổ, sẽ không còn tồn tại tên gọi của Vụ sáng tạo văn hóa, nhưng vẫn còn giữ lại các nghiệp vụ có liên quan, sẽ được sáp nhập vào trong “Sở Công nghiệp Văn hóa”. Về bộ phận nghiệp vụ của “Vụ nhân văn và xuất bản” cũng sẽ được bàn giao cho “Sở Công nghiệp Văn hóa”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trịnh Lệ Quân rất coi trọng công tác bảo tồn di sản văn hóa, cho nên, đối với Cục di sản văn hóa vốn có sẽ được nâng cấp thành “Sở Di sản văn hóa”; phối hợp với “Luật về hoạt động bảo tàng”, cũng sẽ tăng thêm “Vụ quản lý hoạt động của bảo tàng”, ngoài ra, tên gọi của “Vụ tài nguyên văn hóa” cũng sẽ được xóa đi, tuy nhiên vẫn giữ lại “Vụ phát triển nghệ thuật”.

                                                        Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore