Viện Hành chính: tiếp tục phản đối ISO từ lâu nay đã xếp Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc

  • 07 November, 2019
  • Minh Hà
Người phát ngôn Viện Hành chính bà Kolas Yotaka (Ảnh: CNA)

Trong bảng “mã số biểu thị của các quốc gia và cơ quan trực thuộc” ISO 3166,  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for Standardization, ISO) từ lâu này đã xếp tên nước của Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc, đồng thời ngăn cản Đài Loan tham gia vào các dự án hợp tác có liên quan với ISO; Ủy viên Giám sát Trương Vũ Tu xúc tiến Viện Hành chính tích hợp các ban ngành hãy coi trọng vấn đề này đồng thời thực hiện sự cải tiến.

Ngày 7-11 Người phát ngôn Viện Hành chính bà Kolas Yotaka cho biết: “Đài Loan tuyệt đối không phải là một tỉnh của Trung Quốc, chắc chắn là không phải. ISO gọi Đài Loan theo cách này không phải là lần đầu tiên, từ năm 2007 chính phủ đã gửi văn bản đến Tòa án Geneva để lên tiếng phản đối, sau này cũng sẽ tiếp tục phản đối vấn đề này.”

Thứ trưởng Bộ Kinh tế Tăng Văn Sinh cho biết, theo ủy viên giám sát nêu ra từ năm 1947 đến nay về tư cách thành viên của Đài Loan trong ISO, đều liên quan tới tình trạng ngoại giao của Đài Loan, sau này nếu có bất kỳ cơ hội để bày tỏ lập trường, Bộ Kinh tế sẽ kịp thời bày tỏ thích đáng. Việc như thế nào để tích hợp các ban ngành, để xây dựng một tiêu chuẩn quốc gia và lực lượng kiểm tra tiêu chuẩn, Bộ Kinh tế sẽ tiếp tục nỗ lực tiến tới.

                                                            Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore