Dân số người nghèo khó ở Hồng Kông khoảng 1 triệu 400 nghìn người, lập kỷ lục cao nhất trong 10 năm qua

  • 14 December, 2019
  • Tường Vy

Ngày 13/12 đương cục Hồng Kông công bố, nếu không nhận được hỗ trợ chính phủ, thì dân số người nghèo bản địa Hồng Kông năm 2018 đạt mức 1.406.500 người, nếu như tính trên tỷ lệ dân số Hồng Kông 7 triệu 490 nghìn người, thì cứ 5 người sẽ có 1 người nghèo, đây là con số kỷ lục trong 10 năm trở lại.

Căn cứ theo báo cáo tình hình nghèo khó ở Hồng Kông năm 2018, số người nghèo sau khi nhận hỗ trợ của chính phủ là 1.024.300 người, chiếm tỷ lệ 14,9%; nếu không được nhận hỗ trợ của chính phủ thì dân số người nghèo đạt mức 1.406.500 người, chiếm tỷ lệ 20,4%.

Theo Đài phát thanh Hồng Kông cho biết, nhóm đối tượng người cao tuổi trước khi được chính phủ hỗ trợ có dân số 517 nghìn người, chiếm tỷ lệ 44,4% trong năm 2018; còn sau khi được nhận hỗ trợ đã giảm 157 nghìn người còn lại 360 nghìn người cao tuổi nghèo khó.

Tỷ lệ trẻ em nghèo trước khi nhận hỗ trợ là 23,3%, cao hơn năm 2017 với 23,1%, tuy nhiên sau khi chính phủ hỗ trợ thì tỷ lệ trẻ em nghèo giảm còn 16,8%, giảm 0,7 điểm phần trăm so với năm 2017, con số này cũng lập mức thấp kỷ lục, nguyên nhân chủ yếu do các chương trình hỗ trợ của chính phủ phát huy hiệu quả.

Nhìn vào vấn đề dân số người nghèo tiếp tục lập kỷ lục, theo bà Lưu Ái Thi ủy viên thuộc Ủy ban xóa đói giảm nghèo cho rằng, vấn đề dân số già và lớp thanh niên chuyển tiếp nghèo đói đáng được quan tâm, khuyến nghị chính phủ nên tiến hành nghiên cứu các chiến lược xóa đói giảm nghèo dài hạn.

Theo bà Lưu Ái Thi chỉ ra rằng, tạo cơ hội việc làm để giải quyết tình trạng nghèo đói là phương hướng chủ tạo, trong bối cảnh kinh tế hiện nay xã hội có thể tái xây dựng kết cấu nghề nghiệp, ví dụ tập trung vào việc đẩy mạnh những công việc thường xuyên thiếu nhân công, kết nạp những người thất nghiệp do các vấn đề xã hội xảy ra trong thời gian gần đây; mặt khác tìm ra giải pháp thất nghiệp ngắn hạn, đồng thời có thể nâng cao năng lực kỹ thuật cho người tìm việc, sau đó phối hợp cùng chính sách trợ cấp cho gia đình có việc làm v,v, bà tin rằng có thể cải thiện được phần nào vấn đề nghèo đói ở Hồng Kông.

Tường Vy

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore