Xe vận động tranh cử của đảng Thân Dân phát lời kêu gọi ủng hộ của ông Quách Đài Minh.

  • 07 January, 2020
  • Tố Kim

Thời tiết khá tốt, sáng sớm ứng cử viên tranh cử phó Tổng thống của đảng Thân Dân, bà Dư Tương cùng ứng cử viên tranh cử ủy viên lập pháp không phân khu, bà Lưu Hựu Đồng và bà Thái Thấm Du đã lên xe chạy khắp các con đường để kêu gọi cử tri ủng hộ bỏ phiếu cho phe mình. Xe vận động tranh cử của đảng Thân Dân lần đầu tiên ra mắt mọi người nhưng âm thanh phát ra không phải là tiếng của ông Tống Sở Du mà là của ông Quách Đài Minh. Xin chào, tôi là Quách Đài Minh, mọi người hãy ủng hộ ông Tuyên Minh Trí, bà Lưu Hựu Đồng và bà Thái Thấm Du, bỏ phiếu bầu cho họ vào quốc hội để thực hiện 6 đại chính sách của tôi.

Không sai tí nào, đó là tiếng của ông Quách Đài Minh kêu gọi mọi người bỏ phiếu ủng hộ trước ngày bầu cử. Bà Dư Tương nói, nếu ông Quách Đài Minh chịu giúp đảng Thân Dân của chúng tôi tuyên truyền quảng cáo thì sẽ đạt hiệu quả cao. Ứng cử viên Lưu Hựu Đồng nói, trong tuần cuối cùng này, đảng Thân Dân tập trung toàn diện luôn cả quân của ông Quách Đài Minh cũng đến cùng vận động tranh cử.

Còn cả ngày hôm nay ông Tống Sở Du, ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Thân Dân thì đi vận động tranh cử ở Đài Nam. Ứng cử viên tranh cử tổng thống và phó tổng thống của đảng Thân Dân cùng nhau kêu gọi cử tri hãy ủng hộ đảng Thân Dân, kêu gọi mọi người đi bỏ phiếu.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore