Ông Hàn Quốc Du: Đảng Dân Tiến nhất định chơi xấu, hy vọng mọi người ra quyết định một cách lý trí

  • 07 January, 2020
  • Tố Kim

Hôm trước để đề phòng bị  Chơi xấu”, Văn phòng vận động tranh cử của ông Hàn Quốc Du, ứng cử viên tranh cử tổng thống của Quốc Dân đảng đã công khai trưng cầu 108 cách chống lại những mánh khoé chơi xấu, chỉ trong vòng có 5 ngày đã thu nhận được hơn 4000 thư hồi ứng. Văn phòng đã chọn ra 12 sáng kiến hay nhất và ông Hàn Quốc Du sẽ đích thân ra phát thưởng cho những sáng kiến hay này vào tối ngày 9/1 tại buổi kêu gọi ủng hộ ở Đài Bắc.

Ông Hàn Quốc Du cho biết, trong lòng ông biết khá rõ, tuy nền dân chủ của Đài Loan đã rất thành thục nhưng vẫn phải phòng ngừa hành vi “ Chơi xấu” khiến cho người ta cảm thấy mỉa mai. Ông nhấn mạnh, một khi tới bầu cử thì dân chúng Đài Loan đều biết đảng Dân Tiến sẽ ra những trò bỉ ổi, cho nên ông hy vọng mọi người nên nhìn cho rõ để có thể ra quyết định bầu chọn ai cho đúng đắn nhằm duy trì thể chế tự do dân chủ không dễ dàng có được của Đài Loan. Ông kêu gọi tất cả các ứng cử viên nên tự kiềm chế, thà thua trong trong sạch còn hơn là thắng với sự nhơ nhuốc. Chỉ cần chúng ta phát hiện hiện tượng chơi xấu thì phải lập tức tố cáo ngay, để cho cuộc bầu cử được trong sạch.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore