Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan. Bộ ngoại giao Đài Loan : Cảm ơn và tiếp tục tăng cường hợp tác

  • 16 January, 2020
  • Lệ Phương
Phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Âu Giang An

Ngày 15/1, Nghị viện châu Âu biểu quyết thông qua báo cáo thường niên về “Chính sách đối ngoại và an ninh chung” của Liên minh châu Âu, và nghị quyết báo cáo thường niên về “Chính sách an ninh và quốc phòng chung”. Ngày 16/1, tại buổi họp báo thường lệ của Bộ ngoại giao, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Âu Giang An biểu thị, sau cuộc bầu cử tổng thống 2020 của Đài Loan, Nghị viện châu Âu đã thông qua 2 nghị quyết này, nội dung bao gồm nhắc lại việc ủng hộ Đài Loan tham gia Tổ chức quốc tế và quan tâm về các chế độ độc tài nước ngoài thông qua các thông tin sai lệch và các vụ tấn công mạng, can thiệp vào cuộc bầu cử của các nước khác và đe dọa nền dân chủ châu Á, Nghị viện châu Âu cũng kêu gọi các bên có liên quan đến vấn đề Biển Hoa Đông, Biển Đông và eo biển Đài Loan hãy giải quyết sự bất đồng ý kiến bằng phương pháp hòa bình, đồng thời nhấn mạnh Liên minh châu Âu rất chú trọng dân chủ và an ninh khu vực, mang ý nghĩa quan trọng và cũng là cột mốc quan trọng đối với Đài Loan. Bộ ngoại giao bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến với Nghị viện châu Âu.

Bà Âu Giang An chỉ ra, nghị sĩ Cộng hòa Séc tại nghị viện châu Âu Michaela Sojdrova cũng nhắc đến, để ứng phó với thế lực bên ngoài can thiệp bầu cử, Đài Loan đã thông dự luật chống xâm nhập, phù hợp với lập trường của Liên minh châu Âu chống lại sự can thiệp của các lực lượng chính trị nước ngoài trong các cuộc bầu cử châu Âu, Đài Loan và Liên minh châu Âu nên tăng cường hợp tác các lĩnh vực liên quan, đối với việc này, Bộ ngoại giao Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu.

Bà Âu Giang An nói : Chúng tôi sẽ tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác với các nước Liên minh châu Âu có ý tưởng tương tự với Đài Loan, cùng bảo vệ giá trị tự do dân chủ, cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định và phồn vinh khu vực.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore