Các bậc phụ huynh không dám xin “Nghỉ phép chăm sóc phòng chống dịch bệnh”. Các đoàn thể bảo vệ lao động kêu gọi nhà tuyển dụng nên tuân theo

  • 03 February, 2020
  • Lệ Phương
Tổng thư ký Mặt trận lao động Đài Loan ông Tôn Hữu Liên

Để phối hợp với chính sách dời lui ngày nhập học 2 tuần đối với học sinh cấp 3 trở xuống, các bậc cha mẹ có thể “Xin nghỉ chăm sóc phòng chống dịch bệnh” 2 tuần để chăm sóc con mình, nhưng khá nhiều phụ huynh nói rằng họ không dám xin nghỉ, cũng có một số phụ huynh cho rằng, sức lây nhiễm ở trẻ em rất đáng sợ, nếu bị bệnh thật sự thì sẽ càng rắc rối, cho nên nếu xin nghỉ phép họ cũng sẽ không dùng đến phép “nghỉ chăm sóc phòng chống dịch bệnh”.

Ngày 3/2, lúc trả lời phỏng vấn, tổng thư ký Mặt trận lao động Đài Loan Tôn Hữu Liên cho biết, cho dù gây nhiều bất tiện, chẳng hạn như các bậc phu huynh không dám xin nghỉ, nhà tuyển dụng cũng có người vì vấn đề điều phối nhân lực, nhưng phòng ngừa dịch bệnh là việc của tất cả mọi người, Tôn Hữu Liên kêu gọi nhà tuyển dụng nên làm theo, mọi người hãy cùng nhau phối hợp.

Lúc trả lời phỏng vấn, chủ tịch Hiệp hội xúc tiến thương mại Lâm Bá Phong, chủ tịch tổng hội thương mại toàn quốc Lại Chính Dật đều cho biết, hiện nay giữa nhà đầu tư và người lao động có chế độ nghỉ phép đặc biệt, phép nghỉ chăm sóc gia đình v.v... , nếu những ngày nghỉ phép này đã dùng hết rồi, đứng trên lập trường chăm sóc nhân viên, nếu có nhu cầu, vẫn có thể thông qua sự hiệp thương giữa nhà đầu tư và lao động để giải quyết, việc này nên làm theo chế độ sẵn có, không cần phải đưa ra chế độ nghỉ phép chăm sóc phòng chống dịch bệnh.

Ông Lại Chính Dật nói : Không cần phải đặc biệt kêu người lao động xin nghỉ phép như vậy, cũng đừng tăng thêm gánh nặng về chi phí đó cho nhà tuyển dụng, tôi thấy, ý của chính phủ là tốt, có thể khiến cho tình hình dịch bệnh không bị lan rộng, nhưng cũng không thể yêu cầu doanh nghiệp phải gánh vác thêm những chi phí này, vì vậy, hãy để cho hai bên nhà đầu tư và lao động giải quyết theo chế độ hiện nay là được rồi.

Bộ lao động nhấn mạnh một lần nữa, người lao động vì phối hợp với nhu cầu chăm sóc phòng chống dịch bệnh không đi làm được, chủ không được xem đó là nghỉ làm không xin phép, ép buộc người lao động xin nghỉ việc riêng hoặc khấu trừ tiền khen thưởng chuyên cần v.v.., làm trái quy định sẽ bị phạt từ 20.000 – 1 triệu Đài tệ. Còn doanh nghiệp không trả lương cho những ngày nghỉ này thì do hai bên tự hiệp thương với nhau.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore