Theo nghiên cứu: Tỷ lệ lây truyền bệnh của người nhiễm Covid -19 không có triệu chứng với người xác nhận nhiễm bệnh là như nhau.

  • 29 March, 2020
  • Tố Kim

Hôm trước chuyên gia Trung tâm khống chế dịch bệnh Ninh Ba, Trung Quốc phát biểu luận văn cho hay, tỷ lệ lây truyền bệnh của người nhiễm Covid -19 không có triệu chứng với người xác nhận nhiễm bệnh là gần như nhau và người thân, khách hành hương là nhóm người dễ bị người mang virus lây bệnh hơn những người tiếp xúc khác. Theo bài luận văn, người tiếp xúc mật thiết với bệnh nhân được xác nhận nhiễm Covid-19 có tỷ lệ bị lây nhiễm bệnh là 6,3%; người tiếp xúc mật thiết với người nhiễm Covid-19 không có triệu chứng bệnh có tỷ lệ bị lây nhiễm bệnh là 4,11%.

Chuyên gia nghiên cứu tiến một bước phân tích phát hiện tỷ lệ lây nhiễm bệnh như sau: người ở chung nhà bị lây bệnh với tỷ lệ 18,07%, tụ tập ăn uống chung 11,75%, bạn bè, hàng xóm nói chuyện với nhau ngoài nhà là 20%, tụ tập ăn uống, ca hát là 12,5%, di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng là 4,55%, tiếp xúc ở chợ và siêu thị là 0,56%.

Theo thống kê của nhân viên nghiên cứu, tỷ lệ lây nhiễm bệnh trong nhóm người tiếp xúc mật thiết với bệnh nhân thì bạn bè và khách hành hương chiếm tỷ lệ cao nhất khoảng 22,31%, kế đến là thành viên trong gia đình 18,01%.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore