Thực hiện 3 bước về “khoảng cách xã hội”. Bộ Y tế và Phúc lợi : Tạm thời không phạt giống như Singapore

  • 30 March, 2020
  • Lệ Phương
Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi ông Tiết Thụy Nguyên

Dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành toàn trên thế giới, ngoài đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên để tránh bị lây nhiễm ra, ngày 29/3, bộ trưởng Bộ Y tế - Phúc lợi và cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung Ương Trần Thời Trung, đưa ra biện pháp phòng dịch “Khoảng cách tiếp xúc xã hội”, sau này có khả năng sẽ phạt tiền nếu vi phạm biện pháp phòng dịch này.

Ngày 30/3, lúc chất vấn tại Viện lập pháp, Ủy viên lập pháp thuộc Đảng Dân Tiến Tô Xảo Tuệ hỏi về “khoảng cách tiếp xúc xã hội”, thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Tiết Thụy Nguyên biểu thị, việc thiết lập “khoảng cách xã hội” là rất cần thiết, nhưng Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung Ương có 3 bước chính, trước hết là phải đưa ra văn bản hướng dẫn, bởi vì phải đạt được thỏa thuận chung, thứ hai là phải đẩy mạnh việc này, phương pháp đẩy mạnh là hướng dẫn giáo dục, để cho mọi người có thể chấp nhận để việc này trở thành một bộ phần trong cuộc sống hằng ngày, sau cùng mới là phạt những ai không làm theo quy định.

Tiết Thụy Nguyên cũng báo cáo về vấn đề “Đối mặt với dịch Covid-19, Phòng khám cơ sở và Cơ quan chăm sóc dài hạn phải làm thế nào để kiêm cả việc phòng dịch và chăm sóc y tế và Chiến dịch phòng chống dịch bệnh của Đài Loan trong tương lai”. Về phần cơ quan chăm sóc dài hàn, trong bản báo cáo cho biết, kể từ ngày 10/3, chính phủ đã thông qua sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, mỗi tuần phân phối khẩu trang, cồn v.v.... cho cơ quan chăm sóc dài hạn, đồng thời cũng đưa ra bảng hướng dẫn, xác định về cách ứng phó các ca bệnh v.v...., và ngoài việc mở rộng các điều kiện xét nghiệm cho nhân viên của cơ quan chăm sóc dài hạn, thông tin liên quan của họ cũng được liên kết với thẻ bảo hiểm y tế để cho các phòng khám có thể nắm bắt tình hình.

Hiện nay, đối với cơ quan chăm sóc dài hạn, ngoài tăng cường kiểm soát nhân sự, giám sát sức khỏe của nhân viên, cũng bắt đầu yêu cầu thông qua 3 nguyên tắc diễn tập, để cho nhân viên cơ quan chăm sóc dài hạn có thể hiểu rõ về công tác phòng chống dịch bệnh.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore