Dịch bệnh Covid-19 bất ngờ mang lại hiệu quả giảm thải Carbon, Sở Bảo vệ môi trường: năm 2020 hy vọng giảm thải đạt 2%

  • 08 April, 2020
  • Tường Vy

Sáng ngày 8/04 Ủy ban môi trường xã hội Viện Lập pháp triệu tập các đơn vị Sở Bảo vệ môi trường, Bộ Kinh tế, Bộ Giao thông đến tham dự cuộc họp chất vấn và báo cáo chuyên đề "Phương hướng sửa đổi luật quản lý và giảm phát thải khí nhà kính, hành động của quốc gia trước sự biến đổi khí hậu".

Giám đốc Sở Bảo vệ môi trường ông Trương Tử Kính báo cáo chỉ ra rằng, "Phương án hành động quản chế lượng phát thải khí nhà kính" do Viện Hành chính xét duyệt thực thi năm 2018, thực hiện biện pháp giảm carbon trong 6 lĩnh vực chính chia làm 3 giai đoạn; giai đoạn thứ nhất chia làm 3 kỳ: năm 2020 giảm 2% (so với năm 2005), năm 2025 giảm 10%, năm 2030 giảm 20%. Ông Trương Tử Kính cũng cho biết thêm, năm nay 2020 có khả năng đạt được mục tiêu giảm 2%.

Tuy nhiên theo Ủy viên lập pháp Đảng Dân Tiến ông Hồng Thân Hàn biểu thị, năm nay có thể đạt được mục tiêu giảm Carbon một phần do dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động kinh tế sút giảm hoặc tạm ngưng, bằng không thì khó đạt được mục tiêu, ông kêu gọi Sở bảo vệ môi trường nên sửa đổi Luật quản lý và giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tăng thêm hạng mục "điều tiết thích hợp", ngoài ra cũng đề nghị Văn phòng năng lượng Viện Hành chính nên nâng cao hiệu quả công tác báo cáo các vấn đề năng lượng lên Viện Hành chính.

Giám đốc Sở bảo vệ môi trường trả lời cho biết, Sở không lấy làm vui mừng khi dịch bệnh giúp đạt được mục tiêu giảm phát khí thải Carbon, trách nhiệm cần làm vẫn phải nỗ lực hoàn thành, bao gồm việc đưa ra mục tiêu quản chế lượng phát thải Carbon giai đoạn 2 quý nửa cuối năm nay, bên cạnh đó cũng đã trình lên Viện Lập pháp chờ xét duyệt, hy vọng cuối năm nay sẽ thực thi dự thảo sửa đổi Luật quản chế phát thải khí nhà kính đã đề xuất trước đó.

Tường Vy

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore