Bộ Ngoại giao: Vô cùng lo lắng và quan tâm tình thế của Hồng Kông

  • 26 May, 2020
  • Lệ Phương

Trung Quốc hiện đang thẩm nghị dự thảo Luật An ninh quốc gia Hồng Kông. Ngày 26/5, bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, chìa khóa để giải quyết vấn đề Hồng Kông là Bắc Kinh và chính quyền Hồng Kông cần phải đưa ra thành ý để hồi ứng lại yêu cầu của dân chúng Hồng Kông, thực thi cụ thể lời hứa tự do, dân chủ đối với Hồng Kông, chứ không phải thu hẹp, hạn chế tự do dân chủ của người dân.

Và cũng chỉ có cách là nhanh chóng, chân thành đối thoại với xã hội, với người dân, thiết thực thực hiện lời hứa cho người dân Hồng Kông tự do dân chủ một cách nghiêm túc thì mới có thể giải quyết vấn đề và có như vậy mới nhận được sự tín nhiệm của dân chúng.” Bà Âu Giang An nói.

Bà Âu Giang An còn dẫn thuật bài văn của Tổng thống Thái Anh Văn được đăng trên Facebook, nếu như Trung Quốc thúc tiến Luật An ninh quốc gia Hồng Kông thì cũng đồng nghĩa với “ Một nước một chế độ” và như vậy thì lời hứa của Trung Quốc đối với Hồng Kông “ Một nước 2 chế độ”, “ Người Hồng Kông tự quản lý Hồng Kông” không còn tồn tại nữa.

Bộ Ngoại giao kêu gọi Trung Quốc nên thành tâm hồi ứng lại sự kỳ vọng của dân chúng Hồng Kông và sự quan tâm của các nước trên toàn cầu, dùng hành động thực tế để thực hiện lời hứa cho Hồng Kông tự do dân chủ mà Trung Quốc đã hứa trước kia.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore