Trần Minh Thông: Đưa ra ngân sách để thành lập cơ quan từ thiện, hỗ trợ nhân đạo đối với người Hongkong

  • 28 May, 2020
  • Khiết Nhi
Do tình hình thế cục chính trị đang thay đổi tại Hongkong, chính phủ Đài Loan căn cứ theo điều 18 của Điều lệ Hongkong- Macau, lên kế hoạch về “Phương án hành động cứu trợ nhân đạo” để hỗ trợ những người dân Hongkong cần sự giúp đỡ.

Do tình hình thế cục chính trị đang thay đổi tại Hongkong, chính phủ Đài Loan căn cứ theo điều 18 của Điều lệ Hongkong- Macau, lên kế hoạch về “Phương án hành động cứu trợ nhân đạo”, ngày 28/5, ông Trần Minh Thông- Chủ nhiệm Ủy ban sự vụ Trung Hoa Lục Địa đã trả lời trong cuộc phỏng vấn Viện Lập pháp, vì số lượng người Hongkong đến Đài Loan có thể gia tăng, Tổng thống đã chỉ thị 3 chính sách mục tiêu lớn về “cư trú, chỗ ở tạm thờ, hộ chiếu”, để hoàn thành được mục tiêu này, Viện Hành chính sẽ thành lập “Phương án hành động cứu trợ nhân đạo”, và sẽ thực hiện phương án này theo 4 nguyên tắc cụ thể.

Ông Trần Minh Thông nói: “Trong chuyên án cứu trợ đối với Hongkong, đầu tiên sẽ do chính phủ đứng ra chủ đạo; thứ hai là Ủy ban sự vụ Trung Hoa Đại Lục sẽ đứng ra tổng hợp liên bộ ngành; thứ ba sẽ do chính phủ thành lập cơ quan từ thiện để thực hiện, tổng hợp sức mạnh của các tổ chức xã hội, thực hiện sự liên kết hỗ trợ từ phía chính quyền và tư nhân; thứ tư là liệt kê ra ngân sách chính phủ, kinh phí thực hiện, trước tình thế mới, đối với điều 18 trong Điều lệ quan hệ Hongkong- Macau mà mọi người quan tâm, chúng ta đã thành lập chuyên án cứu trợ đối người dân Hongkong đến Đài Loan. ”

Ông Trần Minh Thông cũng bày tỏ, các công tác liên quan có thể hoàn thành trong vòng 1 tuần, sau khi hoàn tất các công tác trình tự hành chính sẽ chính thức công bố.

Trong điều 18 của Điều lệ quan hệ Hongkong-Macau quy định, phải cung cấp sự cứu trợ đối với cư dân Hongkong, Macau vì yếu tố chính trị mà bị đe dọa khẩn cấp cả về an toàn và tự do.

Còn về điều 60 của Điều lệ quan hệ Hongkong-Macau quy định về điều khoản thích hợp để ngưng thực thi điều lệ này, ông Trần Minh Thông chỉ ra, “Điều 60 là để nhắc nhở Bắc Kinh”, vì sau khi đề xuất Dự luật an ninh Hongkong, rõ ràng đã giảm tính tự trị của Hongkong, hành động lập pháp của chính quyền Bắc Kinh khiến cho tính tự trị Hongkong bị giảm, vậy trong tương lai, các quyết sách của chính phủ Hongkong, rốt cuộc là phải dựa trên tính tự trị cao, hay phải tuân thủ theo ý nguyện của phía chính quyền Bắc Kinh? Như thế sẽ tạo thành những ảnh hưởng an ninh như thế nào đối với Đài Loan, phía Đài Loan vẫn đang theo dõi mật thiết và tiến hành đánh giá.

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore