Bưu điện sẽ phân luồng bán phiếu mua hàng và cho mua giúp người khác

  • 07 July, 2020
  • Tố Kim

Phiếu mua hàng tăng giá trị gấp 3 (bản giấy) bán đắt hơn dự đoán. Ngày 6/7 bộ Kinh tế và Bưu chính Trung Hoa quyết định, bưu điện sẽ bán trực tiếp phiếu mua hàng kích thích tiêu dùng tăng giá trị gấp 3 vào ngày 15/7 và sẽ áp dụng phương thức phân luồng bằng số chẳn và số lẻ của con số cuối cùng trong giấy CMND; đồng thời nới rộng qui định cho người lãnh thế, mỗi người có thể lãnh 5 phần một lần.

Phiếu mua hàng tăng giá trị gấp 3 bán khá chạy, tính đến 4 giờ chiều ngày 6/7 đã bán 5.732.000 phần. Ngày 15/7 tới người dân có thể đến bưu điện mua phiếu tiêu dùng bản giấy. Lo lắng tới lúc đó dân chúng phải xếp hàng rồng rắn để mua phiếu tiêu dùng nên bà Vương Mỹ Hoa, bộ trưởng bộ Kinh tế tuyên bố vào chiều tối ngày 6/7 như sau, ngày 15/7 tới bưu điện sẽ áp dụng phương thức phân luồng bằng số chẳn và số lẻ của con số cuối cùng trong giấy CMND để bán phiếu kích thích tiêu dùng nhằm phân tán lượng người xếp hàng mua phiếu trong ngày. Số cuối cùng trong giấy CMND là số lẻ thì sẽ đến bưu điện mua phiếu tiêu dùng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu; số cuối cùng trong giấy CMND là số chẳn thì có thể đến mua phiếu tiêu dùng vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy.

Sau khi thảo luận , bộ Kinh tế và Cục Bưu chính cũng quyết định cho dân chúng mua phiếu kích thích tiêu dùng giúp người khác. Mỗi người có thể mua giúp 5 phần.

Tổng giám đốc Giang Thụy Đường, Bưu chính Trung Hoa cho biết, hiện có 242 bưu điện sẽ kéo dài thời gian làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần từ sáng đến 5 giờ chiều và buổi chiều chỉ chuyên bán phiếu kích thích tiêu dùng cho dân chúng mà thôi, không phục vụ các dịch vụ khác. Ngoài ra có hơn 1000 chi nhánh bưu điện cũng sẽ tăng thêm giờ làm việc vào ngày thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều để phục vụ dân chúng với dịch vụ bán phiếu tiêu dùng.

Bưu chính Trung Hoa cũng mô phỏng cách bán khẩu trang trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, dân chúng có thể đến bưu điện để lại giấy tờ và tiền mặt đổi lấy số, rồi theo thời gian dự định đến lãnh phiếu mua hàng tăng giá trị gấp 3, như vậy sẽ đỡ phải xếp hàng chờ đợi.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore