Diễn tập Vạn An năm nay không kiểm soát lưu động người và xe.

  • 14 July, 2020
  • Tố Kim

Diễn tập Vạn An lần thứ 43 đã diễn ra vào lúc 13:30 - 14:00 ngày 14/7. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cho nên buổi diễn tập năm nay sẽ không kiểm soát lưu động người và xe, và cũng không diễn tập sơ tán đến nơi lánh nạn; ngoài ra, hệ thống cảnh báo phòng không cũng đồng bộ phát tin nhắn.

Bộ Quốc phòng cho biết, khác với mọi năm, diễn tập Vạn An năm nay áp dụng phương thực dự báo trước, và tiến hành diễn tập trên cả nước cùng lúc bao gồm cả các đảo nhỏ ngoài khơi. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 và tránh không để tập trung đông người tạo cơ hội cho bệnh dịch lây lan, đồng thời tuân thủ theo chỉ đạo của Trung tâm chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung Ương, trong thời gian diễn tập quân sự này sẽ không thực thi sơ tán lánh nạn và không kiểm soát lưu thông người và xe.

Sáng nay, Tổng thống Thái Anh Văn cũng cho biết qua Facebook và Line, diễn tập Vạn An lần thứ 43 sẽ chấp hành diễn tập phát tin nhắn cảnh báo phòng không và hệ thống cảnh cáo uy hiếp phòng không. Do ảnh hưởng dịch bệnh  nên năm nay không thi hành kiểm soát người và xe đang lưu thông trên đường; đối với người dân đang ở trong nhà cũng không thực thi yêu cầu phải tắt đèn tắt lửa. Tuy nhiên Tổng thống cũng nói rõ, tuy diễn tập năm nay mọi người có thể duy trì sinh hoạt bình thường nhưng khi nghe cảnh báo vang lên cũng tức là nhắc nhở mọi người nên đề cao cảnh giác, thông qua sự tham gia của toàn dân thì mới có thể bảo vệ an toàn cho nước nhà.

Tổng thống cho biết thêm, tuần này quân đội quốc gia cũng đang tiến hành tập trận Hán Quang lần thứ 36, kiểm nghiệm thành quả huấn luyện của quân đội, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi, quan tâm.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore