Chi phí cho khách sạn phòng dịch quá cao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục: sẽ phụ đạo cho các trường đại học sắp xếp ký túc xá cách ly phòng dịch

  • 07 August, 2020
  • Thúy Anh
Tổ Quyền lợi sinh viên nước ngoài tụ tập trần tình trước cửa Bộ Giáo dục (Ảnh do pv RTI chụp)

Ngày 07/08, Tổ Quyền lợi sinh viên nước ngoài đã đến trước cửa Bộ Giáo dục Đài Loan để trần tình, họ bày tỏ, có một số sinh viên nước ngoài khi vào cách ly trong các khách sạn phòng dịch đều phải trả khoản chi phí phòng khách sạn khá cao, có người đã tốn 30 đến 40 nghìn Đài tệ chỉ sau 2 tuần cách ly kiểm dịch, kêu gọi Bộ Giáo dục hãy đưa ra phương án giải quyết. Về việc này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Phan Văn Trung bày tỏ, hy vọng các trường đại học cố gắng sắp xếp ký túc xá để làm chỗ cách ly kiểm dịch cho sinh viên nước ngoài, đồng thời Bộ Giáo dục cũng sẽ phụ đạo các trường để sinh viên nước ngoài có thể cách ly kiểm dịch tại ký túc xá của trường.

Tổ Quyền lợi sinh viên nước ngoài đã đưa ra nhiều yêu cầu đối với Bộ Giáo dục, trong đó bao gồm hỗ trợ các trường đại học tăng thêm ký túc xá kiểm dịch, ưu tiên cung cấp ký túc xá kiểm dịch cho sinh viên nước ngoài, hoặc hỗ trợ kinh phí phòng dịch cho sinh viên nước ngoài, và không nên vì lý do chính trị mà tước đoạt quyền được học tập của học sinh, Bộ Giáo dục nên tiếp tục mở cửa cho sinh viên nước ngoài không phân chia quốc tịch đến Đài Loan học tập, đưa ra quyết sách dựa trên đánh giá chuyên môn.

Ông Phan Văn Trung phản hồi rằng, các trường đại học đều tích cực nắm bắt thời gian nghỉ hè để đưa sinh viên nước ngoài nhập cảnh Đài Loan, nhưng về phần biện pháp kiểm dịch và chi phí liên quan, Trung tâm chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung Ương đã đặt ra một quy định chung mang tính thống nhất, học sinh cần phải tự chi trả một phần chi phí, Bộ Giáo dục cũng sẽ nhắc nhở các trường đại học cố gắng sắp xếp ký túc xá để làm nơi kiểm dịch cho học sinh sinh viên người nước ngoài.

Thúy Anh

 

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore