Ông Đồng Chấn Nguyên: Kiều bào là những hạt trân châu của Đài Loan phân bố khắp toàn cầu.

  • 24 November, 2020
  • Tố Kim

Ngày 23/11 Chủ tịch Ủy ban Kiều bào Đài Loan Đồng Chấn Nguyên cho biết khi tiếp nhận phỏng vấn của Đài RTI: "“Nếu như không có kiều bào giúp đỡ thì tôi sẽ không thể thuận lợi hoàn thành công việc khi tôi làm việc tại văn phòng đại diện Đài Loan tại Thái Lan”, “ Kiều bào là những hạt trân châu của Đài Loan phân bố khắp toàn cầu.”

Vào ngày 16 /11 và 17/11 Ủy ban Kiều bào Đài Loan tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề “ Đoàn kết kiều bào, Đài Loan vững mạnh”. Ông Đồng Chấn Nguyên cho biết, hội nghị trực tuyến toàn cầu này thành công rực rỡ, điều này cho ta thấy công tác phục vụ kiều bào được tiến hành thuận lợi hơn qua sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

Chủ tịch Đồng Chấn Nguyên tổng kết thành quả của hội nghị trực tuyến lần này bao gồm: Thứ nhất, thông qua kỹ thuật mới để thực hiện công tác phục vụ kiều bào; thứ 2, tập trung sức mạnh của kiều bào, cung cấp ý kiến, trong đó thông qua việc nói rõ các hạng mục về giáo dục, ngành nghề, BHYT của Đài Loan và đầu tư của thương gia Đài Loan, cung cấp nhiều kênh liên kết giữa Đài Loan và kiều bào; thứ 3, giao lưu chặt chẽ với các ban ngành, gắn kết quốc gia phát triển nhận thức chung; thứ 4, thúc đẩy thành tựu phòng dịch theo mô hình Đài Loan, gắn kết kiều bào hải ngoại.

Ủy ban Kiều bào Đài Loan đã xuất bản cuốn “ Sổ tay phòng dịch cho kiều bào và thương gia Đài Loan trên toàn cầu” để cho kiều bào và thương gia Đài Loan tham khảo. Ngoài ra, ủy ban còn một công tác rất quan trọng đó là hy vọng có thể tạo thương hiệu cho kiều bào và thương gia Đài Loan trên toàn cầu, do đó ông Đông Chấn Nguyên đã xây dựng một sàn phục vụ kiều bào, thương gia. Sàn phục vụ này bao gồm các cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật quan trọng của Đài Loan. Ông hy vọng sắp tới sẽ kiến lập sàn hội nghị giao lưu trăm ngành trăm nghề với nội dung vô cùng phong phú cho kiều bào và thương gia Đài Loan giao lưu trao đổi.

Chủ tịch Đồng Chấn Nguyên cho biết, Ủy ban Kiều bào đóng vai trò quan trọng trong công tác phục vụ kiều bào, do đó ông đưa ra 6 yêu cầu quan trọng. Thứ nhất, trợ giúp thúc đẩy ngoại giao công chúng, tham gia tổ chức quốc tế. Thứ 2, trợ giúp thúc đẩy và nói rõ công tác phục vụ kiều bào. Thứ 3, gia tăng giao lưu liên kết giữa Đài Loan và kiều bào. Thứ 4, trợ giúp tăng cường phát triển quan hệ đối tác với đất nước kiều bào đang cư ngụ. Thứ 5, khích lệ kiều bào về Đài Loan đầu tư, Đài Loan hùng mạnh, kiều bào giàu có. Thứ 6, trợ giúp tuyên truyền phương thức phòng chống dịch và chấn hưng kinh tế của Đài Loan, nâng cao hình tượng và địa vị Đài Loan trên quốc tế.

Ông Đồng Chấn Nguyên nhấn mạnh, hy vọng có thể thông qua nền tảng cơ bản này xây dựng Đài Loan trở thành thương hiệu sáng chói trên toàn cầu, sáng tạo ưu thế kinh tế toàn cầu của Đài Loan.  

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore