Kết hôn đồng giới với người nước ngoài, Viện Tư pháp: ưu tiên cho phép phía công dân Đài Loan kết hôn xuyên quốc gia

  • 25 November, 2020
  • Tường Vy
Viện Tư pháp: ưu tiên cho phép phía công dân Đài Loan kết hôn đồng giới xuyên quốc gia

Liên quan đến vấn đề có nên cho phép kết hôn với người đồng giới quốc tịch nước ngoài hay không, ngày 25/11 Giám đốc Phòng Luật Dân sự Viện Lập pháp ông Lý Quốc Tăng biểu thị, Viện Lập pháp hiện đã hoàn thành sơ bộ dự thảo sửa đổi "Luật thích hợp dành cho Luật Dân sự liên quan đến yếu tố nước ngoài", đã trình ý kiến lên Bộ, theo như thảo luận sơ bộ sẽ đi theo phương hướng mở cửa cho phép, tuy nhiên phạm vi cho phép cần phải thảo luận thêm, nhưng ít nhất chấp thuận cho một bên là người công dân Đài Loan được quyền kết hôn đồng giới xuyên quốc gia.

Từ ngày 24/5/2019 Đài Loan chính thức trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Bộ Nội chính thống kê cho biết, tính đến ngày 22/5/2020, cả nước đã hoàn thành đăng ký kết hôn cho tổng cộng 4.021 cặp đôi đồng giới, trong đó có 2.776 cặp đôi nữ giới (chiếm 69%) và 1.248 cặp đôi nam giới (chiếm 31%). Về quốc tịch của các cặp đôi đồng giới, số cặp đôi mà cả hai bên đều là công dân Đài Loan chiếm tỷ lệ 95%, số cặp đôi gồm một bên là công dân Đài Loan và bên còn lại là người nước ngoài thuộc quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới chiếm tỷ lệ 5% (189 đôi).

Theo quy định tại Điều 46 Luật Dân sự liên quan đến yếu tố nước ngoài, hôn nhân xuyên quốc gia phải phù hợp luật pháp quốc gia các bên đương sự. Vì vậy, các cặp đôi đồng giới giữa người Đài Loan và người thuộc các quốc gia chưa công nhận hôn nhân đồng giới hiện nay vẫn chưa thể đăng ký kết hôn đồng giới tại Đài Loan. Tuy nhiên các cặp đôi đồng giới xuyên quốc gia vẫn có thể nộp đơn xin ghi chú cặp đôi đồng giới tại cơ quan quản lý hộ khẩu địa phương để được bảo đảm quyền lợi.

Ông Lý Quốc Tăng chỉ ra rằng, tiến trình sửa đổi Luật thích hợp dành cho Luật Dân sự liên quan đến yếu tố nước ngoài hiện nay đã hoàn thành dự thảo sơ bộ, đi theo phương hướng mở cửa cho phép kết hôn đồng giới xuyên quốc gia, phạm vi luật cần thảo luận thêm, nhưng ít ra trước tiên sẽ bảo vệ quyền lợi kết hôn xuyên quốc gia cho người đồng giới là công dân Đài Loan. Ông Lý Quốc Tăng nói: "hiện nay do các cơ quan bộ ngành khác chưa đưa ra ý kiến, nhưng chúng tôi đã có phương hướng sơ bộ, đương nhiên là sẽ mở cửa cho phép, nhưng phạm vi luật thì phải chờ thảo luận, nhưng trước tiên sẽ bảo vệ quyền lợi cho bên công dân Trung Hoa Dân Quốc có quyền được kết hôn đồng giới xuyên quốc gia."

Tường Vy

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore