Bộ Lao động: chủ lao động phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí kiểm dịch cho lao động di trú

  • 25 November, 2020
  • Tường Vy
Bộ Lao động: chủ lao động phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí kiểm dịch cho lao động di trú

Ngày 25/11 Sở phát triển nhân lực Bộ Lao động phát thông cáo báo chí chỉ ra rằng, trong thời gian gần đây nhiều lao động di trú gọi điện xin tư vấn, thắc mắc rằng do lao động di trú được nhận phí bồi thường phòng chống dịch bệnh, như vậy liệu môi giới và chủ lao động có chuyển số tiền đó trả lại cho lao động di trú hay không?

Sở phát triển nhân lực giải thích, chủ lao động có trách nhiệm lo lắng cho cuộc sống sinh hoạt của lao động di trú, các chi phí có liên quan đến kiểm dịch phải do phía chủ lao động chịu trách nhiệm, người lao động di trú nếu bị môi giới hoặc chủ lao động thu phí phòng kiểm dịch, Bộ Lao động sẽ áp dụng mức phạt cao nhất dưới 300 nghìn Đài tệ đối với trường hợp vi phạm.

Sở Phát triển nhân lực cho biết, theo quy định đối với loại hình lao động di trú khán hộ công hoặc chăm sóc gia đình, khi lao động di trú nghỉ phép về nước rồi trở về Đài Loan làm việc đều phải cách ly tại trung tâm kiểm dịch tập trung. Đối với loại hình lao động làm việc tại công xưởng, chủ lao động hoặc ủy thác cho công ty môi giới sắp xếp nơi cách ly tại nhà cho lao động. Nơi ở cách ly phải do chủ lao động chịu trách nhiệm, tuy nhiên có thể ủy thác cho công ty môi giới sắp đặt quản lý.

Sở phát triển nhân lực giải thích, chủ lao động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chăm sóc sinh hoạt cho lao động di trú, bao gồm cả chi phí cách ly tại trung tâm kiểm dịch tập trung hoặc khách sạn kiểm dịch. Nếu chủ lao động thu phí của lao động di trú, tức đã vi phạm quy định, sau khi điều tra làm rõ sự việc sẽ phải chịu mức phạt thấp nhất từ 60 nghìn cho đến dưới 300 nghìn Đài tệ, đồng thời hủy bỏ tư cách thuê mướn và giấy phép sử dụng lao động di trú. Còn nếu công ty môi giới thu phí kiểm dịch của lao động cũng sẽ phạt theo quy định Luật phục vụ tạo nghề, mức phạt cao nhất nhân cho 20 lần so với số tiền môi giới thu phí ngoài quy định của lao động và đình chỉ giấy phép kinh doanh trong vòng 1 năm.

Ngoài ra tiền lương 14 ngày trong thời gian lao động di trú cách ly kiểm dịch sẽ do hai bên lao động và chủ lao động thương lượng có thể trả hoặc không chi trả, nếu lao động di trú không vi phạm các nội quy cách ly kiểm dịch, không nhận 14 ngày lương, chưa xin phép bất cứ hỗ trợ nào, sẽ được phép xin bồi thường kiểm dịch. Số tiền bồi thường kiểm dịch này thuộc về quyền sở hữu của lao động di trú, nếu xảy ra vấn đề bị chủ hoặc môi giới bắt thu thêm phí kiểm dịch, người lao động di trú có thể nộp đơn kiện lên cơ quan Bộ Lao động hoặc gọi ngay đường dây nóng bảo vệ quyền lợi lao động di trú 1955 để nhận sự hỗ trợ.

Tường Vy

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore