Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan năm nay đạt trên 2%, vượt trên cả Trung Quốc, Hongkong, Hàn Quốc và Singapore

  • 28 November, 2020
  • Hải Ly

Theo Tổng ban Thống kê Viện Hành chính ngày 27/11 công bố, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong quý 1 và quý 2 năm nay lần lượt được điều chỉnh thành 2,51% và 0,35%, quý 2 vốn từ tăng trưởng âm điều chỉnh lên thành 0,35%; tỷ lệ tăng trưởng của quý 3 là 3,92%, điều chỉnh cao hơn 0,59% so với mức dự báo 3,33% trước đó, lập kỷ lục cao nhất trong quý 2 kể từ năm 2015 tới nay, và dự báo mức tăng trưởng kinh tế của quý 4 năm nay là 3,28%, vì vậy mức dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh kế cả năm theo dự báo của Tổng Ban thống kê là 2,54%, tăng 0, 98% so với mức dự báo lần trước.

Theo phân tích của Tổng Ban thống kê, nhờ đầu tư phát triển hệ thống 5G, cơ hội kinh doanh thương mại trực tuyến và nhu cầu đối với sản phẩm điện tử mới, tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa theo đồng Đô la Mỹ của quý 3 tăng 6,01%, tốt hơn so với dự kiến, ngoài ra do Đài Loan khống chế dịch bệnh tốt, chính phủ triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn chấn hưng kinh tế, chi tiêu trong nước của người dân tăng trưởng rõ rệt. Nhờ đà tăng trưởng của quý 3, biểu hiện về tăng trưởng kinh tế của Đài Loan năm nay không những tốt hơn Honkong, Nhật bản, Hàn Quốc, Singapore, mà cũng là một trong những dịp hiếm có vượt qua cả Trung Quốc.

Do thời kỳ cơ bản của năm nay tăng trưởng cao, do vậy có sự điều chỉnh nhẹ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của năm sau giảm 0,09% xuống còn 3,83%. Vào năm tới, tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người lần đầu tiên sẽ vượt 30.000 Đô la Mỹ, ngoài ra tổng thu nhập quốc dân (GNI) cũng sẽ đạt mức bình quân là 30.807 Đô la Mỹ. Theo Trưởng Ban Thống kê Chu Trạch Dân nói, chủ yếu là do tỷ giá hối đoái khiến các chỉ số nêu trên gia tăng, “nếu lỡ đồng Đô la Mỹ tăng giá trở lại thì con số này có thể sẽ giảm”.

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore