Tất cả các bệnh viện tại 3 địa phương Đài Bắc, Tân Bắc và Đào Viên từ hôm nay đến ngày 9/2 cấm vào thăm bệnh nhân

  • 27 January, 2021
  • Hải Ly
Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh TW ra quyết định từ nay đến ngày 9/2, tất cả các bệnh viện tại Đài Bắc, Tân Bắc và Đào Viên cấm vào thăm người bệnh

Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh ngày 27/1 tuyên bố, để đối phó vấn đề lây nhiễm Covid-19 theo cụm tại các bệnh viện trong nước, vì vậy đã điều chỉnh biện pháp quản lý ra vào các bệnh viện. Ngoài ra do cân nhắc tới việc những người đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đào Viên trực thuộc Bộ Y tế phúc lợi chủ yếu phân bố tại các khu vực gồm Đài Bắc, Tân Bắc và Đào Viên, chính vì vậy kể từ hôm nay đến hết ngày 9/2, tất cả các bệnh viện tại thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Bắc và thành phố Đào Viên, trừ các trường hợp đặc biệt, ngoài ra cấm vào thăm bệnh nhân, đồng thời chỉ cho phép 1 người ở tại bệnh viện chăm sóc bệnh nhân.

Các trường hợp đặc biệt được đề cập ở gây bao gồm: người bệnh phải làm phẫu thuật và tiếp nhận điều trị có tính xâm lấn, cần có người nhà ở bên cạnh hoặc do quy định pháp luật yêu cầu phải có người nhà ký bản cam kết hoặc văn bản giấy tờ; các đơn vị đặc biệt như phòng cấp cứu, phòng chăm sóc đặc biệt và phòng bệnh chăm sóc giảm đau đớn cho bệnh nhân giai đoạn cuối do nhu cầu phải giải thích bệnh tình cho người bệnh; các trường hợp như bệnh tình của bệnh nhân xấu đi hoặc do yêu cầu về điều trị, hoặc bệnh nhân nằm viện lâu ngày; sau khi được đánh giá xem xét cần thiết được thăm nom và được sự đồng ý của cơ sở y tế.

Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh kêu gọi người dân phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình đi vào các cơ sở y tế, tuân thủ phép lịch sự về vệ sinh và trong lúc bị ho, thường xuyên rửa tay giữ vệ sinh sạch sẽ. Nếu không thể đeo khẩu trang, thì yêu cầu người dân khi ho hoặc hắt hơi phải dùng giấy vệ sinh để che miệng và mũi lại, để giảm thấp rủi ro gây lan truyền virus. Các cơ sở y tế phải chủ động khuyên răn hoặc tìm hiểu nguyên nhân  để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, trường hợp nếu đã được khuyên răn vẫn không hợp tác không chịu đeo khẩu trang, thì có thể báo với cơ quan chủ quản tại địa phương để căn cứ theo quy định điều 36 của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, và căn cứ theo điều 70 cũng của luật này để tiến hành xử phạt với mức phạt từ 3 nghìn trở lên đến 15 nghìn Đài tệ.

Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh kêu gọi người dân nếu không cần thiết không nên ở cùng người bệnh hoặc vào thăm bệnh nhân, khuyến nghị thăm hỏi bằng phương thức gọi điện thoại hoặc cuộc gọi trực tuyến thay cho vào thăm trực tiếp, nếu vẫn có nhu cầu phải vào thăm trực tiếp, thì phải phối hợp đăng ký theo tên thật và tuân thủ các biện pháp quản lý liên qquan của bệnh viện.

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore