Viện Hành chính sửa luật, tội sơ suất gây tử vong nặng nhất có thể phạt 10 năm tù

  • 22 April, 2021
  • Khiết Nhi
Thủ tướng Tô Trinh Xương đã có chỉ thị về sửa đổi luật trong buổi họp Viện Hành chính ngày 22/4.

Trong sự cố tai nạn tàu Taroko, bị can chính Lý Nghĩa Tường bị khởi tố về tội sơ suất gây tử vong, các giới cho rằng tội sơ suất gây tử vong nặng nhất chỉ phạt 5 năm tù là quá nhẹ. Cuộc họp Viện Hành chính ngày 22/4 đã thông qua dự thảo sửa đổi điều 183 và điều 276 của Luật Hình sự, nâng cao mức phạt tù đối với tội sơ suất gây tử vong, nhiều nhất có thể phạt 10 năm tù.

Dự thảo sửa đổi điều 276 của Luật Hình sự về tội sơ suất gây tử vong sẽ được xử phạt theo hình thức phân cấp, sơ suất thông thường gây tử vong nặng nhất có thể phạt 5 năm tù, ngoài ra sẽ xem xét theo tình tiết mức độ nặng nhẹ của vụ việc mà có thể gia tăng mức phạt. Trong đó, với những vụ việc có mức độ nghiêm trọng sẽ xử phạt tù từ 1 đến 7 năm; với những vụ việc nghiêm trọng mà còn gây tử vong từ 3 người trở lên, sẽ bị xử phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Trong cuộc họp, Thủ tướng Tô Trinh Xương đã có chỉ thị, theo trong điều 271 của Luật Hình sự hiện hành quy định, tội giết người sẽ bị xử tử hình, phạt tù chung thân hoặc phát tù 10 năm trở lên, nhưng tội sơ suất gây tử vong chỉ phạt tù dưới 5 năm, giữa hai tội này có mức phạt khác nhau, nhân sự cố lần này sẽ sửa đổi luật cho phù hợp.

Ngoài ra, tại khoản 1 điều 183 chương gây nguy hiểm công cộng của dự thảo sửa luật cũng thêm quy định về người phạm tội có kết quả trầm trọng, nếu cố ý gây lật hoặc phá hoại phương tiện giao thông công cộng gây tử vong, thương nặng, sẽ bị xử phạt nặng; sơ suất gây lật hoặc phá hoại phương tiện giao thông công cộng không gây tử vong, mức độ tình tiết nghiêm trọng, có quy định thêm là nặng nhất sẽ bị phạt 5 năm tù, để phù hợp với nguyên tắc tương ứng của mức tội.

Thứ trưởng Tư pháp Trần Minh Đường cũng bày tỏ, sau khi luật mới được công bố sẽ được bắt đầu thực thi, luật hiện hành sẽ không còn hiệu lực.

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore