Chứng thực chế độ quân đoàn sẽ được sửa đổi thành khu tác chiến, ông Khưu Quốc Chính: để tướng chỉ huy có thể kiểm soát được cả 3 quân chủng

  • 10 May, 2021
  • Hải Ly
Chứng thực chế độ quân đoàn sẽ được sửa đổi thành khu tác chiến, ông Khưu Quốc Chính: để tướng chỉ huy có thể kiểm soát được cả 3 quân chủng
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khưu Quốc Chính

Có phương tiện truyền thông đưa tin chỉ ra rằng, gần đây Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khưu Quốc Chính ra quân lệnh, theo đó Bộ Chỉ huy tại khu vực Bành Hồ, Hoa Đông, quân đoàn 6, quân đoàn 8 và quân đoàn 10 thuộc lực lượng Lục quân, kể từ ngày hôm nay toàn bộ đều chuyển thành khu tác chiến từ số 1 đến số 5, bắt đầu từ ngày 1/1/2022, hủy bỏ tên gọi của toàn bộ các quân đoàn thuộc lực lượng lục quân.

Khi tới trả lời chất vấn trước Ủy ban ngoại giao tại Viện Lập pháp vào ngày 10/5, trong lúc trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khưu Quốc Chính chứng thực rằng, đúng là sẽ theo phương châm xóa bỏ các quân đoàn, Bộ Chỉ huy phòng vệ, lập quy hoạch theo phương hướng các khu tác chiến.

Ông Khưu Quốc Chính nói : “Tác chiến chung vốn là trọng tâm thúc đẩy triển khai của quân đội Trung Hoa Dân Quốc, phải do 3 quân chủng hợp nhất thành một mới gọi là tác chiến chung, các khu tác chiến đều phải có cả lục quân, hải quân và không quân, chúng tôi sẽ quy hoạch theo phương hướng này, sửa đổi thành khu tác chiến, càng phù hợp với mong muốn người chỉ huy khu tác chiến có thể bao quát vận dụng 3 lực lượng tại chỗ, chúng tôi có sự quy hoạch như vậy.”

Do một số cơ cấu tổ chức hiện hành như quân đoàn, Bộ Chỉ huy phòng vệ chủ yếu là thuộc Lục Quân, trong tương lai có phải là một số khu tác chiến sẽ lấy hải quân và không quân làm nòng cốt? Ông Khưu Quốc Chính nói, việc này trước đây đã từng thảo luận, tại khu vực Nam bộ còn có đội thủy quân lục chiến, chỉ huy tác chiến chung sẽ điều phái tùy thuộc theo nhiệm vụ chính của từng khu vực, nhưng về phần này vẫn chưa có kết luận cuối cùng, vẫn còn cần phải diễn tập mô phỏng, cho dù có điều động chỉ huy trưởng, thì cũng vẫn có Phó Chỉ huy trưởng, đều có biện pháp thực hiện đồng bộ, đều có sự cân nhắc chu toàn. Ông Khưu Quốc Chính nói, mỗi một lần bất kể là diễn tập Hán Quang, hay mô phỏng quân sự, đều phải đưa ra phương án khả thi hợp lý, quân đội quốc gia sẽ quy hoạch từng bước theo phương hướng này.

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore