:::

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2022, cấm sử dụng ly nhựa Polystyrene, người tự mang theo ly ít nhất được giảm 5 tệ

  • 23 December, 2021
  • Khiết Nhi
Bắt đầu từ tháng 7 năm 2022, cấm sử dụng ly nhựa Polystyrene, người tự mang theo ly ít nhất được giảm 5 tệ
Bắt đầu từ tháng 7 năm 2022, cấm sử dụng ly nhựa Polystyrene, người tự mang theo ly ít nhất được giảm 5 tệ. (Hình từ Chính quyền tp Đài Trung)

Ngày 22/12, Sở Bảo vệ môi trường Viện Hành chính đã đưa ra dự thảo quy định “Đối tượng sử dụng và hình thức thực thi hạn chế sự dụng ly dùng một lần”. Ông Liên Dịch Vĩ – Tổ trưởng Ban quản lý Quỹ quản lý tái tạo tài nguyên Sở Bảo vệ môi trường đã cho biết, dự thảo này bao gồm 2 phần lớn, một là từ tháng 7 năm 2022 sẽ cấm sử dụng ly dùng một lần làm bằng vật liệu nhựa xốp; ngoài ra, đối với các chuỗi cửa hàng tiện lợi và cửa hàng thức ăn nhanh, từ năm 2023 phải cung cấp ly tuần hoàn (sử dụng nhiều lần), lượng ly dùng một lượng phải giảm ít nhất 15% hàng năm.

Ông Liên Dịch Vĩ cũng chỉ ra, dự thảo “Đối tượng sử dụng và hình thức thực thi hạn chế sự dụng ly dùng một lần” theo điều 21 Luật Xử lý rác thải, từ ngày 1/7/2022, các tiệm thức uống không được cung cấp ly nhựa dùng một lần bằng nhựa xốp (như Polystyrene); sau khi thực thi sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra, nếu các cửa hàng vi phạm, một lần sẽ phạt từ 1200 Đài tệ đến 6000 Đài tệ.

Ngoài ra, chuỗi cửa hàng thức uống, thức ăn nhanh, cửa hàng tiện lợi và siêu thị, cần phải đưa ra thêm ưu đãi ít nhất 5 tệ cho người tiêu dùng có tự chuẩn bị ly, và không được cung cấp ly dùng một lần miễn phí.

Ông Liên Dịch Vĩ bày tỏ, vì có hiệu quả giữ lạnh tốt, nên hiện tại ly dùng một lần bằng nhựa xốp chủ yếu được sử dụng tại các cửa hàng thức uống ở khu vực Trung Nam bộ Đài Loan, miền Bắc thì tương đối ít hơn; dự thảo cũng có quy định, các chính quyền địa phương có thể căn cứ vào hình thái kinh doanh và thói quen cuộc sống của người dân trên địa bàn, báo cáo thực thi hạn chế sử dụng ly dùng một lần bằng chất liệu nhựa khác nhau; việc này đã thảo luận nhiều lần với các chính quyền địa phương, người kinh doanh các địa phương, và cũng đã rút ra nhận thức chung.

Ông Liên Dịch Vĩ có nhắc đến, đối với các cửa hàng tiện lợi và chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, từ ngày 1/1/2023, ít nhất phải có 5% cửa hàng phải cung cấp ly sử dụng tuần hoàn cho người tiêm dùng, mỗi năm phải giảm ít nhất 15% lượng ly dùng một lần, nếu không đạt mục tiêu, các cửa hàng phải cung cấp bản kế hoạch giảm lượng sử dụng chi tiết.

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore